Fotograf: Eckerö Line

Kategori: Passagerarsjöfart | RoRo

Passagerarrekord för Eckerö Line

Åländska Eckerö Line satte nytt rekord i sin trafik mellan Helsingfors och Tallinn tack vare nytt fartyg och internationella resenärer.

För Eckerö Line, som ingår i den åländska Eckerökoncernen, innebar satsningen på trafik med två fartyg mellan Helsingfors och Tallinn att antalet passagerare ökade med cirka 45.000 i fjol. Detta trots att färjan Finlandia dockades i början av året och att Sjömans-Unionens sympatistrejk inföll i slutet av året.

Två fartyg

År 2019 reste cirka 1.890.000 passagerare med Eckerö Line. Till passagerarrekordet bidrog speciellt ropax-fartyget Finbo Cargo som introducerades som andra fartyg på linjen under året. Finlandia fortsatte oförändrat sin trafik mellan Västra Hamnen i Helsingfors och Tallinn.

– Finbo Cargo började trafikera i slutet av juni och starten har varit bra både i fråga om passagerar- och godstrafik. Med Finbo Cargo går 40 procent av vår fraktkapacitet nu från Nordsjö, säger Eckerö Lines verkställande direktör Taru Keronen i ett pressmeddelande.

Maten lockar

Andelen internationella passagerare som reser med Eckerö Line ökade åter 2019, nu med 9 procent. Den största tillväxten kom från Baltikum, men även England, Tyskland och Kina uppges vara växande marknader.

– Ökningen av antalet internationella passagerare kräver att vi utvecklar våra tjänster hela vägen från bokningsstadiet till att passageraren stiger i land från fartyget. Det har varit positivt att märka att den nordiska maten som serveras på Finlandia intresserar passagerarna allt mer. Matens ursprung och äkthet betyder mycket för dagens passagerare, säger Taru Keronen.