Fotograf: Stockholms Hamnar

Kategori: Hamn/Logistik | Passagerarsjöfart

Nu börjar ombyggnaden av Värtahamnen

Värtahamnen i Stockholm byggs om med nya färjelägen och en ny färjeterminal för att frigöra mark i den nuvarande hamnen.

Idag har arbetet inletts på den nya Värtahamnen. Om tre år ska hamnens verksamhet flytta ut på ett delvis nyutfyllt 85.000 kvadratmeter stort område med en ny passagerarterminal. I den friställda delen av den nuvarande Värtahamnen ska Stockholms stad låta bygga bostäder och kontor. Under byggtiden kommer färjetrafiken att fortlöpa normalt.

Modernt och miljövänligt

– Denna investering stärker Värtahamnens position i Östersjön. Vårt redan utvecklade miljöansvar kommer att kunna få än större betydelse. Vi kommer att ligga i framkant vad gäller teknik och logistik för både passagerare och godstrafik, säger Helena Bonnier (M), ordförande i Stockholms Hamn AB.

Den nya Värtahamnen uppges få flera moderna lösningar. Ett exempel är elanslutning för fartygen så att de inte behöver köra hjälpmotorerna i hamn.

– Vi får en funktionell, modern och miljövänlig hamn med optimala lösningar för både passagerare och godstrafik, säger Per Ling-Vannerus, Stockholms Hamnars projektchef. 

Viktig hamndel 

För närvarande reser årligen fyra miljoner passagerare med färja över Värtahamnen. I den hanteras dessutom 1,7 miljoner ton gods per år. Stockholms Hamnar uppger att Värtahamnen byggs om för att möta behoven i det växande Stockholm och för att säkerställa en fungerande sjöfart i staden.

– Stad och hamn ska växa sida vid sida, den nya Värtahamnen gör det möjligt för oss att bygga bostäder, kontor och nya affärscentrum mitt i stan. Samtidigt får vi en ny hamn och en välkomnande passagerarterminal för alla de miljoner resenärer som åker på kryssningar från Värtahamnen, säger Sten Nordin (M), finansborgarråd och kommunstyrelsens ordförande i Stockholms stad.

Bygget av den nya Värtahamnen är det första av Stockholms Hamnars tre stora framtidsprojekt. Därtill kommer Kapellskärs hamn att utvidgas och en ny godshamn, Stockholm Norvik, att byggas i Nynäshamn.