Kategori: Haveri | Regelverk | Säkerhet

Olyckorna och tillbuden minskar

Under 2011 var svenska handels- och fiskefartyg inblandade i 99 olyckor och tillbud i svenska farvatten, enligt statistik från Transportstyrelsens sjöfartsavdelning. Antalet fall är det lägsta för perioden 2002–2011. I fjol rapporterades 123 olyckor och tillbud.2011 rapporterades nio bränder, 24 grundstötningar, 16 kollisioner mellan fartyg, nio kollisioner mellan fartyg och annat föremål, en lastförskjutning, sex läckage/kantring/väderskada, 22 maskinhaverier, ett utsläpp samt fyra fall kategoriserade som övriga händelser.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.