Fotograf: Kustbevakningen

Kategori: Miljö | Haveri

Vrak läcker olja norr om Gotska Sandön

Kustbevakningen fick på lördag indikation om ett oljeutsläpp norr om Gotska Sandön som sannolikt kommer från vraket Immen.

Kustbevakningen har inlett en miljöräddningsoperation på Östersjön norr om Gotska Sandön för att ta upp olja som bubblar upp från bottnen. Kustbevakningen uppger att det sannolikt är vraket från torrlastfartyget Immen som nu börjat läcka ut olja.

Satellitbild

Oljeutsläppet indikerades av en bild från en övervakningssatellit på morgonen lördagen den 28 juni. Kustbevakningsflyg dirigerades till positionen och man kunde konstatera att det rörde sig om ett oljeutsläpp. En provtagningsboj släpptes för att säkra bevis och ett kustbevakningsfartyg satte kurs mot platsen för att bärga bojen och göra en bedömning om utsläppet gick att sanera. Kustbevakningens förundersökningsledare inledde en förundersökning om vattenföroreningsbrott.

På kustbevakningsfartyget kunde man konstatera att oljan bubblade upp från havsbotten. Misstankarna om att ett fartyg hade släppt ut oljan kunde därmed avskrivas. Det stora kustbevakningsfartyget KBV 002 Triton dirigerades nu till platsen.

Lokaliserade vrak

Personalen på KBV 002 kunde tidigt på söndag morgon bekräfta att ett större fartygsvrak ligger på platsen på cirka 100 meters djup. Det vrak man funnit är med stor sannolikhet Ahlmarks skogsproduktfartyg Immen som övergavs av besättningen efter att ha fått svår slagsida den 3 april 1977. Fartyget sjönk och enligt Kustbevakningen finns det en obekräftad uppgift om att det skulle finnas totalt cirka 62 ton olja ombord då hon gick till botten.

Kustbevakningen uppger att det det inte finns någon möjlighet att länsa in den uppbubblande oljan med länsor eftersom vattendjupet är stort och det är öppet och för vinden utsatt hav. Kustbevakningen har inlett en miljöräddningsoperation på platsen och meddelar att man har påbörjat mekanisk upptagning av olja med hjälp av avancerade, moderna borstsystem som finns i fartygen.

Konspirationsteori

Immen var till sin konstruktion ett speciellt fartyg. Tillsammans med systern Aspen var hon av en typ som kallades ”Trollamax” (TROLLhätte kanal/Ahlmarks/MAXimalt) och var maximalt anpassad till slussarna i Trollhättan. Överbyggnaden placerades extremt långt förut för att ge ett så stort lastrum som möjligt. Fartygen uppgavs ha 25 procent större lastvolym än något annat vänerfartyg då de byggdes. Aspen levererades 1975 och Immen 1976.

Det har också spekulerats en hel del kring orsakerna till att Immen sjönk. Fartyget började ta in vatten från en läcka i maskinrummet och det förekom till och med rykten om att hon skulle ha kolliderat med en ubåt. Rederiet misstänkte emellertid något konstruktionsfel i akterskeppet. Det har förekommit uppgifter om att skador skulle ha uppstått även i akterskeppet på Aspen och i rederiets 100-års historik från 1987 uppges att man ”för säkerhets skull vidtagit extra åtgärder på Aspen”.