Gods i Kapellskärs hamn.

Fotograf: Stockholms Hamnar

Kategori: Hamn/Logistik

Ökning av rorogods i Stockholms Hamnar

Under 2021 var passagerar- och godsvolymerna i Stockholms Hamnar fortsatt höga mitt i rådande pandemi.

De viktiga godstransporterna genom Stockholms Hamnar har fungerat mycket väl genom hela pandemin, skriver bolaget i ett pressmeddelande. Under 2021 ökade roro-godset med sex procent jämfört med föregående år. Kapellskärs hamn är den hamn i koncernen där tillväxten är starkast, med en ökning av godshanteringen på hela 13 procent jämfört med föregående år.

”Stolt och glad”

– Jag är stolt och glad över att godset går så oerhört bra trots tuffa pandemiår. Tillväxten inom roro-segmentet är ett tydligt kvitto på hur viktiga Stockholms Hamnars hamnar är för en hållbar varuförsörjning i Stockholmsregionen och hela Mälardalen. Med den nybyggda hamnen Stockholm Norvik står vi dessutom starkt rustade med ökad kapacitet som ger våra kunder stora möjligheter att växa, säger Thomas Andersson, vd Stockholms Hamnar, i pressmeddelandet.

Stockholms Hamnar tog emot 96 kryssningsanlöp, vilket är fler än många andra hamnar i Europa, skriver bolaget.

Källa: Stockholms Hamnar

Färjetrafiken påverkades av restriktioner och pausad trafik på några linjer. I slutet av sommaren startade trafiken till bland annat Helsingfors och Tallinn igen. Det totala passagerarantalet nådde inte upp till de tidigare väldigt höga volymerna innan pandemin, men antalet resenärer var efter omständigheterna ändå många, och betydligt fler än under 2020.

”Ett värdefullt kvitto”

Stockholms Hamnar uppger vidare att totalt reste 4,7 miljoner kryssnings- och färjepassagerare via hamnarna under 2021.

– Vi har fått ett värdefullt kvitto på att Stockholm som destination är oerhört populär. Nu när restriktionerna har tagits bort i Sverige och i våra grannländer ökar passagerarantalen och resandet snabbt igen. Vi ser fram emot en riktigt bra sommarsäsong och en stark återhämtning för besöksnäringen 2022, säger Joakim Larsson (M), ansvarigt borgarråd Stockholms Hamnar, i pressmeddelandet.