Göteborgs hamn har tagit marknadsandelar i samtliga segment under 2022.

Fotograf: Göteborgs Hamn AB

Kategori: Hamn/Logistik

Ökade godsvolymer i Göteborgs Hamn första halvåret

Godsvolymerna i Göteborgs Hamn ökade under första halvåret 2021, och ökningen var som störst under årets andra kvartal. 

I Göteborgs Hamn hanterades 411.000 TEU (tjugofotscontainrar) under första halvåret 2021. Containergodset kommer till och från hamnen på järnväg i allt större utsträckning, skriver hamnen i ett pressmeddelande. Detta tack vare tillväxt i den befintliga trafiken såväl som på nya framgångsrika linjer på nya tågdestinationer som tillskapats under våren. Under första halvåret var ökningen av järnvägsburet containergods 11 procent, och för kvartal två 19 procent. Under andra kvartalet var andelen järnvägsburet containergods till och från hamnen hela 70 procent.

– Det är en exceptionell siffra i absolut världsklass. Det är ett kvitto på att vi har ett extremt välfungerande järnvägskoncept som varuägarna uppskattar och som vi fortsätter att utveckla. Och ju mer gods vi lyckas flytta från väg till järnväg, desto bättre är det för klimatet, säger Elvir Dzanic, vd på Göteborgs Hamn AB, i pressmeddelandet.

Godsvolymerna för hamnens intraeuropeiska rorotrafik ökade med 14 procent under första halvåret. Samtliga destinationer i Tyskland, Benelux och Storbritannien har en positiv utveckling, och så även containervolymerna på de intraeuropeiska rorofartygen.

Återhämtning för Volvobolagen

Hanteringen av nya fordon i hamnen ökade med 38 procent under första halvåret, mycket tack vare Volvobolagens återhämtning under perioden, skriver hamnen.

Hamnens passagerartrafik började återhämta sig först under halvårets andra kvartal, då färjeresenärerna ökade med 41 procent tack vare Covid-lättnader under våren. Trots det resulterade halvåret som helhet i -43 procent. Kryssningstrafiken kom igång på ett bra sätt redan under första halvåret och 2021 ser ut att bli ett av de bästa i hamnens historia, enligt hamnen.

– Totalt sett och med tanke på de utmaningar vi tampats med under det halvår som passerat är hamnens volymsiffror en ordentlig bedrift. Bakom dem ligger kreativa lösningar och hårt arbete bland varuägare, speditörer, terminaloperatörer, järnvägsoperatörer och andra aktörer i och kring Göteborgs Hamn. Extra roligt att trenden är positiv. Dеt andra kvartalet var bättre än det första på i princip alla punkter, säger Elvir Dzanic i pressmeddelandet.

Energiprodukter minskade

Det enda godsslag som inte ökade under första halvåret var energiprodukter. Under perioden minskade volymerna med 17 procent till 9,8 miljoner ton. Volymerna var ovanligt höga under första halvåret 2020 med låga oljepriser, medan samma period 2021 har präglats av minskad efterfrågan, turbulens på världsmarknaden och ökade priser, skriver hamnen.