Fotograf: Lars Andersson

Kategori: Specialfartyg | Miljö

Kick off för nytt metanolprojekt

Projektet med att konvertera en lotsbåt till metanoldrift har startat igång på allvar. Projektet beräknas pågå till 2018.

Alla bitar har nu fallit på plats för projektet med att konvertera en befintlig lotsbåt till metanoldrift. Finansieringen är i hamn och delas mellan Sjöfartsverket, Trafikverket och den internationella branschorganisationen Methanol Institute, samtidigt som allt fler aktörer har tillkommit. Medan SMTF är så kallade projektägare, SSPA är projektadministratörer så har fartygskonstruktörerna Scandinaos utsetts till tekniska projektledare.

En idé bland många 

Den ursprungliga idéen bakom projektet – som fått namnet GreenPilot – står dock Sjöfartsverket för, som initierade det hela för drygt ett år sedan och har donerat den lotsbåt som ska konverteras. 

– Jag hade en idé om att vi skulle skapa en klimatneutral båt vilket ledde till att vi startade ett projekt där det övergripande målet var att minska utsläppen från vår verksamhet. Vi tittade då på allt från energiförbrukningen vid kaj till bottenfärger och elsystemen ombord, och då var det här med metanolkonverteringen en idé bland många, säger Andreas Bach, chef för Sjöfartsverkets affärsområde Transport- och farledsservice, och fortsätter:

– Miljön är en väldigt viktig fråga för oss på Sjöfartsverket och ska vi nå de mål som regeringen och EU satt upp så måste man testa nya bränslen. Då tror vi att man nog inte kommer att landa i bara ett enda framtida bränsle. Däremot tror vi att metanol kommer att vara ett av flera framtida alternativa bränslen.

Hoppas på efterföljare

Ett av syftena med metanolkonverteringen är att gå i bräschen som en så kallad first mover och att man ska få flera efterföljare.

– Metanolkonvertering har ju gjorts på större fartyg, men när det gäller sådana här typer av båtar är vi bland de första i världen. Vi vill visa att det går, och knöla oss igenom arbetet med regelverken ihop med Transportstyrelsen och det klassningssällskap som kommer att involveras, säger Andreas Bach, som hoppas att GreenPilot-projektet kommer att vara till gagn för andra aktörer som vill konvertera liknande typer av båtar.

– Det finns ju mängder med båtar i den här storleken i Europa och världen, inte minst längs kusterna och bland tättbebyggda områden, där de har stor miljöpåverkan.

Stort intresse

GreenPilot-projektet har nyligen haft en officiell kick off och väntas löpa på fram till 2018, och enligt Andreas Bach följer många i branschen arbetet med stort intresse.

– Vi är ju i ett tidigt skede än så länge, men många är nyfikna på vad detta kommer att leda till. 

En längre artikel om projektet med metanolkonverteringen kommer i Sjöfartstidningen nr 7.