Fotograf: Stockholms Hamnar

Kategori: Hamn/Logistik | Ekonomi | Passagerarsjöfart

Stadig tillväxt i Nynäshamn

Nynäshamns Hamn noterar ökade godsvolymer för 2015. Även på passagerarsidan ser det positivt ut.

Stockholms Hamnars sydligaste hamn Nynäshamns Hamn – belägen cirka sex mil söder om Stockholm – ökar sina godsvolymer för andra året i rad. Under 2015 hanterades 1.295.000 ton gods, vilket är en ökning med 15 procent jämfört med 2014.

– Det är glädjande med ett ordentligt tryck i hamnen nu. En stor del av godset består av byggmaterial till den snabbt växande Stockholmsregionen och en del är Scania-chassier som skeppas ut från regionen, kommenterar Markus Johansson, driftchef i Nynäshamns Hamn, de positiva siffrorna.

Polferries ökar mest

Rederierna som utgår från Nynäshamn är Stena Line, Polferries och Destination Gotland, och såväl Stena Line som Polferries ökar sina godsvolymer kraftigt. För Stena Lines del – som trafikerar linjerna Nynäshamn–Ventspils och Nynäshamn–Liepaja – noteras en ökning med 19 procent medan Polferries – som trafikerar linjen Nynäshamn–Gdansk – ökar med hela 46 procent.

Enligt Nynäshamns Hamn är även kringtjänsterna i form av antal uppdrag inom omlastning och lagring fortsatt högt i Nynäshamns Hamn.

Fler passagerare

Även antalet passagerare ökar i Nynäshamn. Framförallt gäller ökningen Stena Line, ökade med 38 procent under 2015 jämfört med året innan. Destination Gotland ökade med mer blygsamma två procent. Det totala antalet passagerare i Nynäshamn 2015 var 1,486.000.