Fotograf: Wärtsilä

Kategori: Passagerarsjöfart | Fartygsutrustning | Hamn/Logistik

Nybygge på Kvarken del i nytt transportkoncept

En del av projektet Kvarken Multimodal Link, som startades officiellt i Umeå den 17 december, är att projektera och bygga en färja för linjen Umeå–Vasa.

– Det gäller ett helt nytt transportkoncept i öst-västlig riktning, varav en färja är en del av detta projekt. Det handlar mycket om att förbättra logistiken och infrastrukturen i regionerna och också knyta ihop regionerna med en flytande bro så att säga. Vi har en färja som städerna har köpt in som en tillfällig lösning tills vi har löst det här på lång sikt, säger Mathias Lindström, direktör för Kvarkenrådet, till Sjöfartstidningen.

Tanken är att projektet också ska fungera som ett ”showcase” för övriga Europa för att skapa miljövänliga transportlösningar.

– Fartyget utgör en viktig del och utgör en förutsättning för att vi ska få transportstråket att fungera. Men det är också mycket annat som görs, bland annat i hamnarna och även förbindelserna till de befintliga logistikområdena. Färjan utgör den flytande biten av infrastrukturen, förklarar Mathias Lindström vidare.

Wärtsilä designar

Wärtsilä är aktivitetsansvarig för design av färjan, som är en av åtta olika delaktiviteter i projektet.

– På färjan ska vi presenteras nya, innovation lösningar, bland annat planeras LNG-motorer och ombordtekniska lösningar med energiåtervinningssystem. Det är en massa utredningar som ska göras parallellt med själva planeringen, understryker Mathias Lindström.

Han berättar att det blir en trefunktionell färja. Den ska givetvis transportera såväl passagerare som last, men också klara av en viss isbrytning.

– Det är därför som vi också vill få med svenska och finska staten eftersom det underlättar isbrytningen i hela Kvarken.

Testbädd

Den nuvarande färjan Wasa Express, som ägs av NLC Ferry, fungerar som något av en testbädd för det nya konceptet.

– Vi kan testa olika koncept och justera priser för att se vad det resulterar i rent praktiskt. Tanken är att den nya färjan ska anskaffas med offentliga medel men driften överlåtas till någon annan, upplyser Mathias Lindström.

– Det kan bli ett helt annat upplägg än det nuvarande. Det här rederiet är ju grundat för att upprätthålla trafiken under tiden tills vi hittar en långsiktig lösning. Nu ägs det av en kommun och en stad i två olika länder och det är ju också en ganska unik lösning.

EU-finansiering

Eftersom konceptet inte ännu är fastställt är det i detta skede oklart beträffande färjans kapacitet och andra egenskaper.

– Det är för tidigt att säga om det ska bli en mindre färja som har täta turer eller en större som går mera sällan. När vi har fått indikationer på vilket konceptet blir så går vi in i själva designdelen.

Då börjar man också arbeta med ett finansieringspaket.

– Om vi uppfyller allt vi har lovat i vår projektplan så kommer EU-kommissionen att ta sin del, men det fattas ändå en hel del. De kan högst finansiera 20 till 30 procent av en sådan investering och då är det inte enbart färjan utan andra delar som det gäller. 

Kanske klar inom fem år

Projektets alla analyser och koncept ska vara färdiga före utgången av 2015. 

– Nuvarande färja håller minst i tio år till så på det viset är det ingen panik. Men vi hoppas att den nya ska vara färdig inom fem år, säger Mathias Lindström.

– Vi har ett världsnaturarv som färjan går genom så det skulle vara intressant att kunna visa upp världens modernaste och mest innovativa färjekoncept. Färjan betjänar både den regionala utvecklingen och invånarna i de båda regionerna som har möjlighet att resa över på ett helt annat och miljövänligt sätt.

Kommentarer

 • Alfred Rasmussen

  Åh, det var dejlig læsning om et nyt skib til overfarten. Jeg kunne ikke forstå, hvordan Vasa med Wärtsilä kunne indsætte en nedslidt færge med emissioner som i et uland i Verdensarven Kvarken.
  Under en overfart maj 2014 kunne jeg konstatere kvalmende røg fra skibets skorstene.

 • bertil martinsson

  har man glömt hovercraftteknologin som tillämpats i förbindelsen dover-calais?
  se t ex https://www.youtube.com/watch?v=Y8I3aK5A13U
  om det går kan ju samma teknik användas i gotlamdsförbindelsen-

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.