Kategori: Container | Hamn/Logistik | Torrlast

Ny linjetrafik från Västerås

Västeråsbaserade skeppsmäkleriet och speditionsföretaget Thor Shipping startar egen linjetrafik från Västerås och Oxelösund till England, Belgien och Holland. Den nya linjen drivs i det nybildade bolaget SUN Line Shipping. 

Skälen till beslutet att starta egen linjetrafik är flera, men beror framförallt på en utlösande faktor.  

– Vi är ett företag med huvudkontor i Amsterdam som fraktar mycket industrigods och stålmaterial mellan Holland och större aktörer i Mälardalen. Tidigare har vi anlitat Transatlantic som haft linjetrafik med veckoanlöp till Västerås, men när de nyligen valde att stänga ned den trafiken var vi tvungna att titta på lite olika alternativ. Vi kände då att det mest attraktiva var att dra igång linjetrafik i egen regi, säger Eric Hjalmarsson, vd för Thor Shipping i Sverige, och fortsätter:

– När vi sedan blev kontaktade av de tyska ägarna till de två fartyg – Trans Odin och Trans Frej – som Transatlantic haft på TC bestämde vi oss för att ta steget och själva chartra in fartygen på TC genom vårt nystartade rederi SUN Line Shipping. 

Större tonnage 

Ytterligare viktiga orsaker till beslutet att starta egen linjetrafik är att Södertälje sluss ska byggas ut i samband med det så kallade Mälarprojektet och att infrastrukturen i Västerås hamn ska anpassas för större flöden. 

– Vi tror väldigt mycket på sjöfarten. Dels på grund av de kommande infrastruktursatsningarna som gör det möjligt att ta in större tonnage i Mälaren, dels på grund av kapacitetsbegränsningarna på väg och järnväg – särskilt hos oss här i Mälarregionen. Det börjar helt enkelt bli fullt på vägarna, säger vd:n Eric Hjalmarsson, som poängterar att man kommer att växa långsamt och försiktigt. 

– Det här är en första etablering även om vi hoppas på fortsatt expansion. Vi har ju våra fasta kunder sedan tidigare, främst inom tillverkningsindustrin, och utgår från dem, men om vi lyckas kan vi nog ganska fort utöka trafiken. Det finns ju ett fint kundunderlag och en stor efterfrågan i Mälardalen. 

Fraktar mycket stål

De två fartygen kommer att ha veckoanlöp på fasta veckodagar och gå på rutten Västerås-Oxelösund-Hull-Antwerpen-Velsen (Amsterdam) och tillbaka. Slingan tar 14 dagar och varje tisdag anlöper ett av fartygen Västerås. Premiärlastningen skedde i Velsen den 3 januari och den första lossningen i Västerås gjordes nu i tisdags.  

– Ut från Sverige går initialt stål som fraktas konventionellt som styckegods. Nordgående till Sverige skeppar vi sedan industrigods och konsumtionsvaror både i containrar och konventionellt. Vi har ett 30-tal kunder i Holland som fraktar olika volymer vecka från vecka, säger vd:n Eric Hjalmarsson, som berättar att Thor Shipping har funnits i 20 år, har kontor i Holland, Belgien, Sydafrika och Sverige, och att han själv varit vd för Sverigekontoren i fem år.

Positiv tillväxt

– Vi har haft en väldigt positiv utveckling under de här åren, där vi har nästan dubblat både omsättningen och personalstyrkan. Nu tar vi nästa steg, vilket är en stor utmaning och känns väldigt spännande. Men en stor fördel är att de flesta av våra anställda i Västerås har rederibakgrund, så kompetensen och kunskapen finns ju.

Att Thor Shipping startar linjetrafik från Västerås ses förstås också som mycket positivt från hamnens sida:

– Det är roligt att fler aktörer ser denna möjligheten. Västerås har en av Europas största insjöhamnar för kommersiellt gods och har ett geografiskt bra läge för regionens industri, säger Carola Alsén, vd för Mälarhamnar.   

Byggda på 90-talet

De två styckegodsfartygen Trans Odin och Trans Frej som Thor Shipping chartrar in ägs av det tyska rederiet Reederi Speck och är bägge byggda 1994. Trans Odin är 97,5 meter lång och 16,1 meter bred, och har en bruttovikt på 2.997 och en dödvikt på 4.365. Trans Frej är 97,5 meter lång och 16,1 meter bred, och har bruttovikten 2.997 och dödvikten 4.470.

Båda fartygen seglar under Antigua & Barbuda-flagg.

Kommentarer

  • Rolf B Bertilson

    Det är bara att gratulera Thor Shipping till beslutet. Framtiden ligger där med möjlighet till större tonnage efter en utbyggnad av slussen i Södertälje och farledsförbättringar därifrån till Västerås. Underligt beslut av Transatlantic att dra sig ur! Men som flickan sa: mister man en står där tusentals andra. I detta fall blev Thor shipping ”tisentals andra!”

  • HK

    Grattis och lycka till!

  • Anonymous

    tar ni emot praktikanter?

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.