Harry Bouveng (M), kommunstyrelsens ordförande i Nynäshamn, Thomas Andersson, vd Stockholms Hamnar, och Marcus Risberg, vd Destination Gotland, klipper bandet till den nya el-anslutningsanläggningen i Nynäshamns hamn.

Fotograf: Per Erik Adamsson / Stockholms Hamnar

Kategori: Miljö | Färjetrafik

Ny elanslutning invigd i Nynäshamn

Under tisdagen invigde Destination Gotland och Stockholms Hamnar en ny landströmsanslutning i Nynäshamn för att minska utsläpp till både luft och ljud från Gotlandsfärjorna.

Sedan 2020 har Destination Gotland kunnat bunkra flytande natur- och biogas i Nynäshamn. Nu har rederiet tagit nästa steg på vägen mot en mer hållbar sjöfart genom att tillsammans med Stockholms Hamnar inviga en ny landströmsanläggning.

– Att elansluta Destination Gotlands fartyg är en del i Stockholms Hamnars handlingsplan för utbyggnad av elanslutningar i våra hamnar som utgår från största möjliga nytta. Vi arbetar vidare med utgångspunkt i den planen och ett delmål är att utsläpp till luft från sjöfarten vid Stockholms Hamnars kajer ska minska med 25 procent från år 2019 till år 2025, säger Fredrik Lindstål, styrelseordförande Stockholms Hamnar i ett pressmeddelande.

Den nya landströmsanläggninhgen i Nynäshamn. Foto: Per Erik Adamsson / Stockholms Hamnar

Satsat 8 miljoner kronor

Investeringen uppgår till drygt 8 miljoner kronor och anslutningarna är byggda enligt internationell standard med högspänning. Enligt pressmeddelandet har Stockholms Hamnar arbetat med elanslutningar sedan 80-talet och har som strategi att förse hamnar och kajer med landström vid ombyggnation eller när det byggs nytt.

Viking Lines Helsingforsfärja Gabriella och numera sålda Mariella har länge kunnat ansluta med landström under hamnuppehållen i båda hamnarna. Och sedan 2019 kan Tallink Siljas fyra fartyg Silja Symphony, Silja Serenade, Baltic Queen och Victoria, anslutas till landström i Värtahamnen. I Nynäshamn kan Polferries färja Wawel elansluta och även i Kapellskärs hamn pågår ett projekt för elanslutning av Finnlines färjor.

Landel även i Visby

Sedan 2019 kan Destination Gotlands färjor ansluta till landström i Visby hamn och nu även alltså i Nynäshamn. Marcus Risberg, vd på Destination Gotland, ser flera fördelar med elanslutningen. 

– Det är mycket glädjande att våra fartyg nu kan kopplas till landström vid kaj i hamnen. Vi arbetar målmedvetet för att ställa om till mer hållbara överfarter. Målet är en helt fossilfri Gotlandstrafik. Landanslutningen tillåter oss inte bara att minska våra utsläpp och minimera ljudnivån, utan betyder även en förbättrad arbetsmiljö i våra maskinrum, säger han i pressmeddelandet.