Fotograf: Stena Line

Kategori: Passagerarsjöfart | Fartygsaffärer

Myndighetsja – viktig delseger för Stena Line

Den irländska konkurrensmyndigheten ger nu klartecken för storaffären mellan Stena Line och DFDS Seaways på Irländska sjön. 

– Efter en omfattande undersökning, inkluderat kontakter med parterna och åsikter från konkurrenter och kunder, har myndigheten kommit fram till att affären inte väsentligen försvagar konkurrensen på någon marknad för gods och passagerare ”, skriver konkurrensmyndigheten i ett pressmeddelande. 

I december förvärvade Stena Line två DFDS Seaways-linjer på Irländska sjön, samtidigt lade man ned linjen. Affären genomfördes utan att först få godkännande från konkurrensmyndigheterna. Konkurrensmyndigheten på Irland förklarade affären som ogiltig.

Brittiska konkurrensmyndigheten å sin sida menade att affären kan innebära att konkurrensen på fraktsidan mellan nordvästra England och Nordirland försämras avsevärt.

– Färjelinjerna mellan Storbritannien och Nordirland är viktiga för fraktkunder på båda sidor av Irländska sjön. I det här fallet var det inte möjligt för oss att vara fullt övertygade om att nedläggningen av linjen Fleetwood–Larne kunde ses som isolerad från uppköpet, i en marknad som redan idag är väldigt koncentrerad. Före nedläggningen konkurrerade Fleetwood–Larnerutten direkt med de linjer som Stena nu har köpt upp, sa Amelia Fletcher, chef vid konkurrensmyndigheten.

Man bad då kommissionen som ser över affären att göra en mer detaljerad granskning för att utreda om uppköpet påverkar konkurrensen och i vilken utsträckning. Kommissionen kommer med sin slutrapport i slutet av juli 2011. Stena Line väntar således fortfarande på ett svar från den brittiska konkurrensmyndigheten.

I uppköpet om EUR 47,5 miljoner ingår två DFDS Seaways-linjer på Irländska sjön, fyra fartyg och 170 anställda.

De aktuella linjerna är Belfast–Heysham och Belfast–Birkenhead. I köpet ingår två roro-fartyg med vardera 1 700 filmeter. Holländsk-flaggade Hibernia Seaways, byggd 1996 på japanska Miho Zosensho och på 5 700 ton dödvikt, samt holländsk-flaggade Scotia Seaways, byggd 1996 på samma varv och på 5 928 ton dödvikt.