Fotograf: Fredrik Broman

Kategori: Hamn/Logistik | Regelverk

Mudderfråga till mark- och miljööverdomstolen

I april fick projekt Malmporten grönt ljus. Frågan nu är hur muddermassorna ska hanteras.

Det mest miljövänliga alternativet, enligt Sjöfartsverket och Luleå Hamn, är att placera de förorenade muddermassorna till havs i djuphålan efter Stålverk 80, sydsydväst om Vitfågelskäret, och ovanpå det ett tre meter tjockt skyddstäcke av rena massor. Detta framförde Sjöfartsverket och Luleå Hamn vid huvudförhandlingen i mark- och miljödomstolen 2016. Denna linje gick också domstolen på när man beviljade dispens för alternativet, med tillägget om ett halverat gränsvärde utifrån verket och hamnens ansökan. 

Alternativ två

Dock överklagade Havs- och vattenmyndigheten beslutet. HaV förespråkar Sjöfartsverkets och Luleå Hamns andra alternativ om att använda massorna som utfyllnad i vattenområdet Skvampen i anslutning till nya djuphamnen, alternativt lägga upp massorna i landdeponi.    

– Våra experter har gjort en fördjupad utredning utifrån överklagan. Den stärker vår tidigare uppfattning om att vårt första alternativ är bäst för miljön. Vi vill dock inte föregå förhandlingen som väntar utan välkomnar en överprövning, säger Bertil Skoog, projektledare på Sjöfartsverket.

Kort och lång sikt

Projektledare Linda Wikström, Luleå Hamn, understryker Bertil Skoogs uppfattning.
– Projekt Malmporten är tillstyrkt i sin helhet. Överklagan omfattar endast placeringen av de 600.000 kubikmeter förorenade massorna. De specifika förutsättningar som finns i detta projekt med djuphålan är unikt. Vi anser fortfarande att detta är det miljömässigt bästa alternativet på både kort och lång sikt, säger hon.

37 Globenarenor

Mark- och miljööverdomstolen kommer att pröva frågan, med huvudförhandling i Luleå den 30-31 januari 2018. Totalt handlar det om cirka 22 miljoner kubikmeter massor som ska hanteras i projekt Malmporten, eller nästan 37 Globenarenor.