Fotograf: Sébastien Bertrand

Kategori: Forskning | Miljö

Mer pengar till maritim forskning

Se hit alla svenska företag och institutioner som verkar inom området för maritim teknikforskning – nu har Sjöfartsverket avsatt mer pengar till er. 

Under tre år fram till 2016 har Sjöfartsverket öronmärkt pengar som är avsedda att stödja det europeiska samarbetet för forskning och innovation rörande maritim teknik. 

Konkret innebär det att svenska företag och institutioner kan ansöka om finansiering inom ramen för EU-programmet ERA-Net MARTEC. 

För att vara berättigade till stöd måste de aktuella projekten vara relevanta i enlighet med Sjöfartsverkets utpekade FOI-portföljer, till exempel ekologiskt uthålliga transportsystem, sjösäkerhet, e-Maritime samt vintersjöfart och arktiska frågor. Dessutom måste ett samarbete etableras mellan minst två oberoende företag från två av de länder som är en del MARTEC. Enligt Sjöfartsverket är svenska företag berättigade till upp till 50 procent av finansieringen av projekten. 

ERA-Net MARTEC är ett nätverk bestående av 30 myndigheter och organisationer från 25 länder, som ansvarar för utveckling och finansiering av nationella eller regionala forskningsprogram rörande maritim teknik.

Sista datum för att lämna in ansökningar är den 30 april 2013.