Kategori: Haveri | Juridik | Passagerarsjöfart

Många brister vid Nordlysbrand

I en preliminär rapport skriver norska Statens havarikommisjon for transport att branden på Hurtigrutenfärjan Nordlys troligen orsakades av ett dieselläckage i huvudmaskinrummet. Dieseln läckte från utmattade rörledningar från en bränslepump som sannolikt inte dragits fast med rätt moment utan stod och vickade. Den utsprutande dieseln kom sedan sannolikt i kontakt med heta ytor, vissa kan ha varit upphettade till över 220 grader celsius och skulle således ha varit isolerade. Därefter antändes dieseln och branden var ett faktum.Vid den tekniska undersökningen har det framkommit att det brunnit kraftigt på och omkring styrbords huvudmaskin (fartyget har två sexcylindriga dieselhuvudmaskiner). Under branden i maskinrummet sattes systemet för huvudströmmen snabbt ur spel, enligt den tekniska undersökningen tyder mycket på att nödgeneratorn sviktade redan efter 20 minuter. Enligt den tekniska undersökningen var spjällen som ska säkra att generatorn har tillgång till frisk luft för kylning och förbränning stängda. Utan friskluft kring kylaren blev temperaturen i kylsystemet så hög att en kylvattenslag sprack och nödgeneratorns kylning totalt slogs ut och generatorn stoppade.Ventilerna hölls öppna av tryckluft som slås ut om och när huvudströmmen slås ut. Något som upptäckts vid ett haveri på systerfartyget Richard With och sedan även ombord på Nordlys korrigerats med en backventil som skulle se till att ventilerna för lufttillförsel inte stängdes i ett nödläge. En konstruktion som besättningen inte ansåg fungerade och hade beställt nya delar till. Besättningen gjorde också försök att ta sig till nödgeneratorrummet och öppna ventilerna men misslyckades på grund av den tjocka röken.Haverikommisionen ifrågasätter också besättningens utbildning på ett så vitalt område som koldioxid-brandsläckningsanläggningen.”CO2–anlegget, som eventuelt må løses ut manuelt, ble imidlertid ikke utløst da det ikke var gjort rede for alle besetningsmedlemmer.”Vid branden som inträffade den 15 september 2011 under inseglingen till Ålesund omkom två besättningsmedlemmar medan två skadades allvarligt. Nordlys hade vid tiden för olyckan 207 passagerare ombord, samtliga kunde evakueras utan fysiska skador.Fartyget kunde ta sig till kaj på 20 minuter. När fartyget låg vid kaj i Ålesund var det nära att kantra på grund av de stora mängderna släckvatten ombord, när det var som mest kritiskt var slagsidan 21 till 22 grader. Fartyget kunde dock rätas upp och räddas. Incidenten var den allvarligaste för Hurtigruten på närmare 50 år. Nordlys kunde senare dockas med mindre skador än befarat. Hon sattes åter in i trafik i våras.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.