Fotograf: Göteborgs Hamn

Kategori: Hamn/Logistik | Tank

LNG-anläggning får norsk leverantör

Det blir norska Barents NaturGass som blir gasleverantör till Swedegas planerade LNG-anläggning i Göteborg. 

Bygget av den nya anläggningen pågår för fullt och kommer att tas i drift i augusti. Sedan tidigare förser LNG-leverantören Skangas fartyg i Göteborgs Hamn genom ship-to-ship-bunkring. Enligt ett pressmeddelande från Göteborgs Hamn så kommer utbudet nu att bli större i och med den nya anläggningen och gasleverantören Barents NaturGass intåg.

Konkurrens

– Vi ser att efterfrågan på LNG blir allt större i Göteborgs hamn och det är viktigt att erbjudandet fortsätter att utvecklas. I och med Swedegas anläggning får hamnen en större LNG-palett än tidigare med en konkurrensutsatt marknad med fler gasleverantörer, samtidigt som bunkringssätten blir fler. Det innebär större flexibilitet, stabilare tillgång och bättre service för LNG-köparna, säger Jill Söderwall, chef för Göteborgs Hamns Energihamnen i ett pressmeddelande.

Klar för flytande biogas

När anläggningen står klart kommer kunderna att erbjudas tre sätt att bunkra LNG; ship-to-ship, från lastbil och genom så kallad ”pipe-to-jetty”-teknik. Samtliga bunkringgsätt kan genomföras medan fartygen lastar eller lossar. Swedegas anläggning kommer att förses med LNG via trailers eller tankcontainers som lossas vid en lossningsstation. Därifrån distribueras gasen via en rörledning ut till fartygen som ligger vid kaj. Anläggningen är skalbar och kan byggas ut i takt med marknadens behov. Den är också klar för att ta emot flytande biogas (LBG).

44 hittills i år

– Vi bygger alltid infrastruktur som kan hantera både naturgas och förnybar gas. Det ska vara enkelt för rederier att gradvis öka inblandningen av förnybar gas i takt med att de ställer om, säger Johan Zettergren, vd för Swedegas.

Under hösten 2016 genomfördes den första LNG-bunkringen i Göteborgs Hamn och sedan dess har antalet anlöpande LNG-fartyg ökat stadigt. Under 2017 anlöptes hamnen av 111 LNG-fartyg, och från januari till och med april i år uppgick antalet till 44.