Fotograf: Joachim Sjöström

Kategori: Forskning

Lighthouse driver sjöfartsprogram

Det blir Lighthouse som ska driva Trafikverkets tioåriga branschprogram för hållbar sjöfart.

Programmet Hållbar sjöfart, som löper över 10 år, omfattar 100 miljoner kronor av statliga medel. Därtill sker komplettering med delfinansiering från branschen, skriver Lighthouse på sin hemsida. 

– Det är fantastiskt positivt att Trafikverket tilldelat Lighthouse uppdraget. Nu kan vi gemensamt ta oss an framtidens utmaningar även i Sverige för att nå en konkurrenskraftig hållbar sjöfartsnäring, säger Harry Robertsson, teknisk direktör, Stena och ordförande i Lighthouse styrelse, till Lighthouse.

Stora utmaningar

– Sjöfarten erbjuder stora möjligheter men står inför stora utmaningar och måste radikalt minska sina utsläpp, såväl till luft som till vatten, för att på allvar vara ett hållbart transportalternativ i framtiden. Även de andra aspekterna av hållbarhet är viktiga att arbeta med, så att sjötransporter kan erbjudas till konkurrenskraftiga villkor och med en god och utvecklande arbetsmiljö. Lighthouse ser fram emot att arbeta med detta tillsammans med sina nuvarande och kommande medlemmar samt övriga i branschen som har samma fokus och mål, säger Åsa Burman, verksamhetschef för Lighthouse, i en artikel på hemsidan.

Samverkan

Lighthouse informerar att samverkan kommer att ske mellan ett stort antal aktörer från såväl näring, akademi och institut, och samhälle inom branschprogrammet.

– Vi på Trafikverket ser att branschprogrammet kommer att göra en gemensam kraftsamling kring strategiskt viktiga hållbarhetsfrågor av betydelse för sjötransportsystemet och Sveriges konkurrenskraft, samt bedriva den forskning, utveckling och innovation som krävs för att göra svensk sjöfart mer hållbar. Vår förhoppning är att sjöfartsbranschen vill satsa ännu mer på hållbar utveckling, nu när staten bidrar till en långsiktig bas för kunskapsutveckling och innovation, kommenterar Rein Jüriado, ordförande i den styrelse hos Trafikverket som hanterar sjöfartsforskning och innovation.

Många deltagare

I programmet deltar bland andra föreningen Svensk Sjöfart, Sveriges Hamnar, rederier, hamnar och marintekniska företag samt Stiftelsen Sveriges Sjömanshus. Från akademin deltar exempelvis Chalmers, KTH, Göteborgs universitet och Linnéuniversitet. Dessutom deltar forskningsinstitut som RISE, SSPA, IVL Svenska miljöinstitutet och Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI och offentliga aktörer som Sjöfartsverket och Västra Götalandsregionen.