Elisabeth Tørstad

Fotograf: DNV GL

Kategori: Forskning | Offshore

”Lång period av låga oljepriser”

Olje- och gassektorn måste tänka långsiktigt för att åstadkomma meningsfulla kostnadsnedskärningar framgår det av en rapport från DNV GL.

Närmare tre fjärdedelar av 921 tillfrågade personer med ledande befattningar i anknytning till olje- och gasindustrin uppger i en undersökning gjord av DNV GL att de förbereder sina företag för en längre period av låga oljepriser. Den nyligen publicerade rapporten ”A New Reality: the outlook for the oil and gas industry in 2016” visar också att över hälften befarar att tidigare misstag kommer att upprepas.

Kostnadskontroll

Ett av budskapen är att en ny fas av kostnadskontroll är nödvändig. En av de åtgärder som nämns för skärpt kostnadskontroll – tuffare beslut om utgifter för nyutveckling eller nya investeringar (capex) – har något färre förespråkare än i motsvarande undersökning för ett år sedan. Samtidigt konstateras det att möjligheterna till ytterligare reduceringar av capex är begränsade.

Man prioriterar nedskärningar av personal i något större utsträckning (31 procent, jämfört med 25 procent året innan), vilket indikerar att antalet arbetstillfällen fortsätter att minska.

Däremot anser ett färre antal att man kan öka trycket på leverantörskedjan. Detta antyder att leverantörerna redan har pressats så mycket som möjligt.

Kortsiktiga åtgärder

– Med det låga oljepriset har industrin vidtagit smärtsamma kortsiktiga kostnadssänkande åtgärder genom att reducera capex och personalstyrkan samt pressa på leverantörskedjan. Trots att 74 procent uppger att de uppnått sina mål för kostnadseffektivitet under förra året och 65 procent tror att branschen kan reducera kostnaderna under 2016, har inte alla delar av sektorn lyckats uppnå bestående lägre kostnadsnivåer under lågkonjunkturer. För att undvika att upprepa tidigare misstag behövs det nu en verklig förändring genom att minska komplexiteten, öka samarbetet och driva en standardisering. Dessa åtgärder kommer att göra det möjligt för industrin att anpassa sig till en ny verklighet och få igång en hållbar tillväxt på lång sikt, säger Elisabeth Tørstad, vd för DNV GL – Oil & Gas.

Innovation och samarbete

Närmare två tredjedelar anser att det största hindret för tillväxt under 2016 är det låga oljepriset. Trots den nuvarande prisbilden uppger hälften av de tillfrågade att deras företag förhåller sig långsiktigt till innovation och FoU. Däremot saknar närmare en femtedel av företagen en strategi för att upprätthålla innovation. Den vanligaste strategin för att upprätthålla innovation med lägre budget är att öka samarbetet med andra aktörer inom branschen. Närmare en tredjedel planerar större engagemang i gemensamma industriprojekt under det kommande året.

– Innovation och samarbete är ännu viktigare med den nuvarande prisbilden. Det handlar inte enbart om att finna banbrytande teknik. Det handlar också om att göra saker enklare och effektivare och i slutändan hjälpa industrin att på ett säkert sätt sänka kostnaderna, säger Elisabeth Tørstad.