Kategori: Hamn/Logistik | Fartygsutrustning | Miljö

Landströmsanläggning invigd i Ystad

Den 26 september invigdes landströmsanläggningen i Ystads hamn. Anläggningen klarar av att leverera el till fyra fartyg åt gången, och innebär att buller såväl som avgaser minskas. Fram tills nu har dieseldrivna kraftverk försörjt fartygen med elkraft vid uppehåll i hamnen. Satsningen ligger på SEK 35 miljoner.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.