EU förlänger skatterabatten för landel.

Fotograf: Fredrik Davidsson

Kategori: Miljö | Ekonomi | Hamn/Logistik

Låg el-skatt vid kaj kvar till 2020

EU förlänger rabatten på el-skatt. Därmed får Göteborgs hamn möjlighet att fortsätta utvecklingen av den landbaserade elen vid kajerna.

Skatterabatten för fartyg som ansluter sig till el vid kajerna är oerhört viktig för Göteborgs hamn. I och med att EU-kommissionen beslutat förlänga skatterabatten på 97 procent fram till 2020, kan Göteborgs hamn fortsätta utvecklingen av den landbaserade elen.

– Nu kan våra kunder få ihop sina kalkyler och vi få ännu fler fartyg att ansluta sig till land-el, säger Anna Jivén, tillförordnad miljöchef i Göteborgs Hamn.

Först i världen

År 2000 var Göteborgs Hamn först i världen att erbjuda land-el åt sina kunder och idag har cirka en tredjedel av alla fartygsanlöp möjlighet att koppla upp sig till hamnens el när de ligger vid kaj. 

Hittills kan en tredjedel av alla roro- och passageraranlöp erbjudas landbasead el, men det betyder inte att alla de fartygen kopplar upp sig.

– Det är inte alltid det passar för dem. Ofta beror det på att anlöpen är för korta. men Stena är oerhört disciplinerade, trots att de ofta har korta anlöp, konstaterar Anna Jivén.

Minskade CO2-utsläpp

Sverige är ett av få europeiska länder som har tillstånd att använda EU:s skatterabatt på el. Bara under 2013 bidrog rabatten till att minska Göteborgs Hamns koldioxidutsläpp med 6.400 ton.

I nuläget är det passagerar- och rorofartyg i linjetrafik inom Europa, som använder tekniken. På kort sikt hoppas hamnen att samtliga rorofartyg som anlöper Göteborgs hamn ska kunna och vilja ansluta till land-el.

– På längre sikt är målet att samtliga fartygsanlöp ska vara elanslutna, även container- och tankfartyg. Därför förbereder vi alla nya kajer i hamnen för detta, säger Anna Jivén.

Dyra investeringar

Hon tillägger att även container- och tankrederierna visar intresse, men avvaktar.  Problemet är att de fartygen ofta anlöper flera hamnar på sina rutter och de nödvändiga investeringarna ombord blir olönsamma om inte merparten av hamnarna längs rutten kan erbjuda el vid kaj. 

– Om EU däremot erbjuder en infrastruktur eller skriver ett direktiv, kommer det att gå betydligt snabbare att få med container- och tankfartygen. Idag lönar investeringen främst för de fartyg som bara anlöper två hamnar. 

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.