Fotograf: Kustbevakningen

Kategori: Specialfartyg | Fartygsaffärer | Haveri

Kustbevakningsdop i ny station

Ett nytt kustbevakningsfartyg har fått sitt namn, om än torrt och byråkratiskt, samtidigt Kustbevakningen invigt sin nya station i Oskarshamn.

KBV 033, ett av fyra kustbevakningsfartyg som byggt av konkursade P+S Werften i Tyskland, har nu namngivits av Helena Lindberg, generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Det 55 meter långa miljöskydds- och övervakningsfartyget kommer att opereras av tre besättningar. Under tiden som dessa och fartyget körs in kommer KBV 047 att finnas tillgänglig vid en akut miljöräddningsaktion.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.