Fotograf: Arkivbild: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Passagerarsjöfart | Hamn/Logistik

Kryssningsrederi vill lägga upp i Göteborg

Det tyska kryssningsrederiet Aida cruises har frågat Göteborgs hamn om möjligheten att göra en varm layup av ett fartyg.

På grund av coronaviruset är det stopp för all kryssningstrafik i världen. Därför söker många rederier efter hamnar nära sina marknader för att lägga upp fartyg, bland annat tyska Aida cruises. Göteborgs hamn har fått en fråga om att göra en varm layup av ett fartyg i Göteborg.

– Det stämmer, Aida cruises har ställt frågan till oss och även till många andra hamnar i Skandinavien. De har exempelvis ett fartyg upplagt enligt uppgift i Skagen och några i Tyskland, säger Åsa Kärnebro, hamnkapten i Göteborgs hamn.

Prio på trafiken

Diskussion pågår med rederiet, men enligt Åsa Kärnebro är inte läget så gynnsamt för den typen av uppläggning i Göteborg just nu.

– Vår hamn är en godshamn i första hand där vi behöver ha våra kajer öppna för trafik. Det är ganska sällan som vi kan upplåta en kaj för en så lång period, säger Åsa Kärnebro.

Dessutom har hamnen fått rådet från Västra Götalandsregionens smittskyddsläkare att inte göra någon typ av sådan uppläggning eftersom det skulle kunna äventyra besättningens säkerhet.

– Vi måste lyssna på vad smittskyddet säger. Vi har ett läge här där regionen väntar sig en upptrappning nu och ett par veckor framåt. Sedan får man hoppas att detta planar ut och att kryssningssäsongen kommer igång igen, säger Åsa Kärnebro.

Alternativet är redden

Att lägga upp fartyg längre in i Göteborgs innerhamn är inte heller aktuellt på grund av gällande miljöregler. Vid Stigbergskajen måste fartygen landelansluta inom 48 timmar och Cityvarvets kajer är stängda sedan många år på grund av förorenad botten som inte får röras upp.

– Möjlighet finns alltid att lägga sig på redden. Då kan vi hjälpa till och stötta, säger Åsa Kärnebro.