Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Regelverk | Container | Ekonomi

Kritik mot nya farledsavgifterna

Sjöfartsverkets förslag till nya farledsavgifter får skarp kritik. Enligt kritikerna kommer såväl kryssningstrafiken som inlandssjöfarten att drabbas hårt.

Trots att aktörerna i branschen har ända fram till den 1 juni att lämna in sina remissvar på förslaget till nya farledsavgifter hörs redan nu missnöjda röster. Stockholms Hamnar är å sin sida skarpt kritiska mot att en passageraravgift ska införas i det nya systemet och uppger att avgifterna – om de införs – kommer att få ”mycket svåra konsekvenser” för sjöfarten och för Stockholms besöksnäring. Enligt den konsekvensanalys som Stockholms Hamnar själva gjort kommer de nya systemet att innebära en total kostnadsökning för kryssningsfartygen på 14 procent.

”Chockhöjer”

 Besöksnäringen till Stockholm skapar jobb och bidrar med stora belopp till stockholmarnas gemensamma kassa. Jag ifrågasätter att staten för att täcka upp de ekonomiska problemen i Sjöfartsverket chockhöjer avgifterna på ett sätt som slår direkt mot turismen, säger Ann-Katrin Åslund (L), ledamot i Stockholms Hamnars styrelse.

Ny miljödifferentiering

Enligt Stockholms Hamnar kommer även färjetrafiken att påverkas av den nya modellen, hur mycket uppges dock vara oklart på grund av den nya avgiftsmodellen bygger på en ny typ av miljödifferentiering där det ”i dagsläget är okänt vilka miljöklasser fartygen får enligt det nya systemet”.

”Anmärkningsvärt”

Även från Föreningen Svensk Sjöfart kommer kritik mot de nya farledsavgifterna, där man framförallt protesterar mot att de rabatter som idag finns i systemet ska försvinna – däribland rabatten på lotsavgiften för sjöfarten på Vänern.

– Det är anmärkningsvärt att en av regeringens myndigheter tar bort de rabatter som faktiskt skapar förutsättningar för att frakta mer gods på Vänern, säger Pia Berglund, vd för Svensk Sjöfart, och fortsätter:

– Det kan låta som en mindre justering, men våra beräkningar visar att avgifterna efter Sjöfartsverkets justeringar ökar med cirka 130 procent för gods i denna typ av trafik.

Enklare modell

Enligt Sjöfartsverket själva är syftet med det nya förslaget att man ska införa en enklare och tydligare avgiftsmodell som har färre undantag och avgiftsreduktioner, och som också tar hänsyn till fartygens totala miljöpåverkan – inte bara kväveoxidutsläppen, som fallet är idag.

– Vi har gjort en så transparent och enkel modell som möjligt där alla behandlas lika, och där vi tar bort en del av de undantag som dagens modell har, sade Jaak Meri till Sjöfartstidningen i mars, och förklarade då också syftet bakom införandet av en passageraravgift:

– Det är en rättvisefråga. Vi har sedan tidigare avgifter för godset, nu vill vi att det ska vara på motsvarande sätt för passagerarna.