Fotograf: Lars Andersson

Kategori: Hamn/Logistik | Politik | Regelverk

Hamnkonflikten fortsätter

Blockaderna fortsätter i APM-terminalen i Göteborg. 

Övertids-, nyanställnings- och övertidsblockaderna har åter trätt i kraft i Göteborgs containerterminal. Medlingsinsatserna i konflikten mellan APM Terminals och Svenska Hamnarbetarförbundet avdelning 4 påbörjades måndagen den 28 november och avslutades i fredags, utan att man hade kommit fram till någon lösning.

Lugnt den gångna helgen

Under helgen ägde inte några stridsåtgärder rum, men på måndagen trädde blockaderna åter i kraft, enligt Hamn4:ans hemsida. Enligt arbetsgivarförbundet Sveriges Hamnar saknades förutsättningarna för en medlingslösning i konflikten.

Hoppas på lösning

– Jag kan konstatera att arbetsgivaren har haft bra samtal med medlarna och att flera lösningsmodeller har diskuterats. Vår förhoppning är fortfarande att hitta en hållbar och långsiktig lösning på situationen, säger Joakim Ärlund, vd på Sveriges Hamnar.