Fotograf: Nils-Erik Lindell

Kategori: Fartygsaffärer

Klassiker expanderar

Svenska Orient Linien, SOL, köper linjer och fartyg för ökad konkurrens med de stora färjerederierna.

För några veckor sedan köpte SOL fraktfärjelinjen Rostock-Hangö av Scandlines GmbH. När trafiken startar väntar Finnlines som en stark konkurrent.

– Vi tror dock inte att motståndet blir lika starkt, som när vi inledde trafiken mellan Travemünde och Helsingborg. Då mötte vi ett aktivt agerande från konkurrenterna, från TT-Line, Stena Line och Finnlines, säger SOLs fraktchef Kai Peränen.

– De dumpade priserna på löstrailers och höjde istället för den chaufförsbundna trafiken. Eftersom vi har 90 procent löstrailers, de andra kanske 25 procent, och eftersom vi var den lilla fisken i sjön, trodde de sig effektivt kunna stoppa oss. Men de lyckades inte, vi har etablerat oss fast på linjen och har mött ett klart gensvar från kunderna. Vi har en annan strategi. TT-Line och Finnlines går med snabba färjor, vi kör långsamt på nätterna och ligger i hamn på dagarna. Det passar kunderna.

– Finnlines är en stark konkurrent med många fartyg och linjer, och kommer säkert att försvara sina marknadsandelar i trafiken mellan Tyskland och hamnar vid Östersjön. Men vi känner en stark tillförsikt, kunder på linjen Travemünde-Trelleborg har visat intresse och uppmanat oss att öka frekvensen från fyra till sex avgångar i veckan.

Rykten i svang

Kai Peränen vill inte bekräfta ryktet att Finnlines gärna hade velat köpa linjen, men att Scandlines föredrog att sälja till SOL. Frågan är om det finns utrymme för en tätare frekvens?

– Jag tror det, nu ska vi först etablera oss och fortsätta som Scandlines kört, fyra dagar i veckan. Men vi känner ett starkt stöd från kunder och från Rostocks hamn. Med den vidareutbyggnad av kombitrafiken i hamnen som pågår, får vi ett starkt argument för en utökad trafik.

SOL tar 1 september över färjorna Merchant och Aurora, som nu går i Scandlines trafik på linjen, samt i oktober Urd. Merchant har SOL ägt tidigare, men hon såldes för något år sedan till Scandlines. Nu tas hon tillbaka till ett högre pris. Vad hela affären kostar vill parterna inte avslöja.

Ännu fler fartyg

SOL räknar med ökad trafik och tätare avgångar. För att klara det tittar rederiet redan på nya färjor.

– Om trafiken utvecklar sig enligt våra prognoser och vi ska gå sex gånger i veckan, då behöver vi ytterligare ett fartyg utöver de tre vi nu köper, säger Kai Peränen.

Att Scandlines sålde linjen ingår i den strategiska förändring, som betyder att Stena Line bland annat tar över linjen Trelleborg-Rostock och Trelleborg-Sassnitz. Scandlines koncentrerar sig på linjerna Gedser-Rostock och Rödbyhavn-Puttgarden, som drivs i egen regi, samt på delägda Helsingborg-Helsingör, där Scandlines AB, ägd av Stena Line är en part.

Ulrich Bauermeister, VD i Rostocks hamn, ser positivt på förändringarna.

– Vi får ytterligare två rederier, som satsar på Rostock. Att SOL och Finnlines tävlar med varandra ger fördelar för alla. Hamnen investerar under året 50 miljoner euro på att stärka ställningen som den största universalhamnen på den tyska östersjökusten. En utökad kombitrafik med fler direkta tågförbindelser ger oss nya möjligheter.

Nils-Erik Lindell

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.