Fotograf: Terntank

Kategori: Tank | Miljö

Klart med finansering av ZVT-projekt

EU-kommissionen har sagt ja till att delfinansiera ZVT-projektet ”Baltic SO2lution”, ett samarbete mellan Terntank, Wärtsilä, NEOT och Wega Enviro.

– Det är alldeles fantastiskt roligt. Även om vi fick antydningar redan i somras om att det skulle gå vägen var det först tidigare i höstas som det blev helt klart, säger Carl Carlsson, miljöansvarig på Sveriges Redareförening och samordnare för Zero Vision Tool-projekten.

Pilotprojekt

Som Sjöfartstidningen tidigare berättat är ”Baltic SO2lution”-projektet något av ett pilotprojekt inom samarbetsplattformen Zero Vision Tool, där rederiet Terntanks kommande LNG-drivna tankfartyg är en fundamental del.

Totalt har Terntank under det senaste året beställt fyra LNG-drivna tankfartyg, där fartyg nummer ett ingår i det aktuella ”Baltic SO2lution”-projektet. Övriga tre fartyg kommer att ingå i ett liknande ZVT-projekt som går under namnet ”Solution 4 future”, vars projektbeskrivning redan är klar och inskickad till Trafikverket.

– Nu arbetar vi för fullt med den slutliga ansökan till EU och kommer att skicka in den till nyår, säger Carl Carlsson.

Enligt planerna

När det gäller det aktuella ”Baltic SO2lution”-projektet har man enligt beskedet från EU-kommissionen beviljats en så kallad co-funding på 3,6 miljoner euro.

– Det innebär att vi får ett stöd på mellan 20 och 50 procent på den del som är ansökningsbar – det vill säga den del som är relaterad till LNG-framdrivningen – vilket är helt enligt våra planer, säger Carl Carlsson, miljöansvarig på Sveriges Redareförening.

På ”road trip”

Även Tryggve Möller, vd för Tärntank Ship Management, är mycket nöjd och lättad över beskedet från EU-kommissionen och berättar att Terntank tillsammans med Carl Carlsson inom kort kommer att bege sig ut på en ”road trip” till hamnar i Östersjön och delar av övriga Europa.

– Vi vill få fler hamnar att nappa på LNG-projektet, att de ska bygga upp en infrastruktur för LNG och bli mer öppna för LNG-bunkring. Vi kommer att besöka ett 20-tal hamnar och ser den här resan som en murbräcka för LNG-projektet för att på så sätt skapa en mer miljövänlig sjöfart, säger Tryggve Möller.

Tacksamma

Efter att både Göteborgs Hamn och Preemraff Lysekil beslutat att sänka hamnavgifterna för miljövänliga fartyg och LNG-drivna fartyg hoppas man också på att fler hamnar ska följa deras exempel.

– Vi är enormt tacksamma över att Göteborg och Lysekil visar allvar med sitt miljöarbete och hoppas nu att fler hamnar går med på att ge en liknande early mover-rabatt, fortsätter Tryggve Möller.

Gemensamt index

Carl Carlsson från Sveriges Redareförening ser den kommande hamnresan i ett större perspektiv.

– Förutom att vi vill få med övriga östersjöhamnar på detta jobbar vi även internationellt med frågan. Det handlar dels om en early mover-rabatt, dels om att skapa ett gemensamt index – i ett första skede för Sverige och Östersjön men i förlängningen också för hela världen. På så sätt är vår hamnturné otroligt viktig även för andra ZVT-projekt, eftersom vi på det här sättet skapar möjligheter för andra rederier att kunna operera på ett mer miljövänligt sätt.