Kategori: Container | Hamn/Logistik

Kina stärker sina aktier

Under 2011 hanterades totalt 608 miljoner teu i världens hamnar, sedan 2007 har tillväxten snittat på 4,5 procent per år.

Men det finns vinnare och förlorare, visar statistik från Alphaliner. Den aktuella perioden har Kina haft en genomsnittlig tillväxt på åtta procent och 2011 hanterades 164 miljoner teu i landets hamnar (188 miljoner teu inklusive Hongkong). Andra vinnare räknat i genomsnittlig tillväxt var Sydostasien (+5,2 procent), Sydasien (+6,8 procent), Mellanöstern (+6,6 procent), Afrika (+8,9 procent), Central- och Sydamerika (+6,1 procent). Tyngre går det inte oväntat för Europa (+0,6 procent), Sydamerika (+0,8 procent) och Nordamerika (-1,2 procent).