Fotograf: Ystad Hamn Logistik AB

Kategori: Passagerarsjöfart | Hamn/Logistik

”Gemensamt intresse”

Med en skrivelse till den nytillträdde danska transportministern vill bland annat Ystad Hamn få draghjälp av Danmark för att förbättra vägförbindelserna till hamnen.

Ystad Hamn har tillsammans med Ystad Kommun och fem aktörer på den danska ön Bornholm kontaktat den danska transportministern Ole Birk Olesen (Liberal Alliance) i hopp om att han vill ta upp kapacitetsutmaningen på E65:an med sin svenska kollega, infrastrukturminister Anna Johansson (S). I brevet uttrycker aktörerna sin oro över begränsningarna på väg E65 mellan Malmö och Ystad, som även drabbar trafiken till den danska ön Bornholm.

”Gemensamt intresse”

– Eftersom den största delen av trafiken till Bornholm går via Sverige och Ystad måste danska och svenska politiker samarbeta för att skapa de rätta förutsättningarna för Bornholmstrafiken. Jag hoppas att vårt brev till den danske transportministern kan få honom engagerad i frågan och ta upp problematiken med den svenska infrastrukturministern. Sverige och Danmark har ett gemensamt intresse i en långsiktig lösning på E65:an och Dragongatan, säger Björn Boström, vd för Ystad Hamn, i ett pressmeddelande.

1,4 miljoner passagerare

Hamnen uppger att cirka 1,4 miljoner passagerare har rest mellan Ystad och Bornholm i år. Redan i nuläget är påverkan av trängseln på E65 och Dragongatan i Ystad stor, enligt hamnen. År 2018 uppges priserna på färjebiljetterna sänkas med upp till 50 procent, vilket förväntas skapa ännu mer trafik mellan Ystad och Bornholm och förvärra situationen på E65 ytterligare.

– Det händer alltför ofta att bilarna inte kan köra av färjan utan får stanna uppe på rampen på grund av kö på E65:an. Det kan vi och resande till och från Bornholm självklart inte leva med, säger Björn Boström vidare.