Fotograf: Riksdagen

Kategori: Regelverk | Container | Passagerarsjöfart

Ja till delegering av tillsynsuppgifter

Riksdagen har nu sagt ja till regeringens förslag om nya regler för sjöfartsskyddet. I förlängningen innebär det att svenska rederier själva ska kunna välja vem som ska sköta tillsynen hos dem. 

De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2013 och är en av de programpunkter som utlovades i den handlingsplan som infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärdh presenterade i januari. 

Införandet av reglerna betyder att Transportstyrelsen ska kunna erkänna vissa organisationer, i praktiken klassningssällskap,  som så kallade sjöfartsskyddsorganisationer och överlåta vissa tillsynsuppgifter till dem. 

Syftet med lagändringen är att effektivisera och skapa en större flexibilitet för besiktningar av svenska fartyg, och att rederierna själva ska kunna välja vem som ska sköta tillsynen hos dem – något som enligt regeringen innebär att tillsynskostnaderna för rederierna kan minska. 

Liknande delegering av sjöfartsskyddsuppgifter tillämpas redan i bland annat Danmark och Norge.   

Svavelreglerna ska underlättas

Dessutom gjorde riksdagen i torsdags ett så kallat tillkännagivande om att regeringen bör underlätta övergången de skärpta svavelreglerna inom sjöfarten. 

Riksdagen upprepar de synpunkter som Trafikutskottet tidigare presenterat, nämligen att de nya reglerna om svavelutsläpp från fartyg bör införas på ett sätt som blir så kostnadseffektivt som möjligt för sjöfarten och exportföretagen. I beslutet uppmanar man regeringen att främja bränslen med låg svavelhalt som flytande naturgas och kostnadseffektiva metoder för avgasrening på fartyg.  

Som bekant ska det fartygsbränsle som används i Nordsjön och Östersjön från och med 2015 få ha en svavelhalt på högst 0,1 viktprocent. Inom resten av EU ska gränsen vara 3,5 viktprocent, och i ett senare skede ska den tillåtna svavelhalten sänkas till 0,5 viktprocent inom hela EU. 

Riksdagen tillkännagav därför också att man ser en risk för att olika regler i olika delar av EU kan öka kostnaderna och göra det svårare för svenska rederier och svensk exportindustri att konkurrera med andra länder. 

Motioner om inre vattenvägar

Däremot sade riksdagen nej till övriga motioner om sjöfartsfrågor från den allmänna motionstiden 2012, däribland ett antal motioner om att den inre sjöfarten i Sverige ska införlivas i EU:s regelverk om inre vattenvägar. 

Avstyrkandet av dessa motioner motiveras med att regeringen redan avser att införa EU:s regelverk om inre vattenvägar, något som Trafikutskottet och riksdagen ser som positivt och kan ”skapa nya förutsättningar för sjöfartsbranschen att utveckla såväl gods- som passagerartrafik på inre vattenvägar”. 

I sitt betänkande poängterar också Trafikutskottet att det är ”viktigt att arbetet påskyndas och att regeringen å det snaraste återkommer med konkreta åtgärder och förslag rörande införandet av regelverket”.

 

Kommentarer

 • Anonymous

  Thank God! Att äntligen få slippa byråkraterna och paragrafrytteriet!!

 • Anonymous

  Det bästa beslutet som tagits på länge. Släpp även ism och låt mig slippa STA för all framtid.

 • Anonymous

  Inte alls bra det här, det måste vara en myndighet som utför dessa uppgifter, dels för arkivering av ISPS handlingar, detta är inte löst ännu, SÄPO har mig veterligen inte blivit tillfrågade ännu hur det skall lösas. Dessutom har myndigheten den stora erfarenhet och sakkunskap i ämnet som klassen ligger milsvidder efter.

  • Fartygsinspektören

   Oj grattis! Blir mycket imponerad av din okunnighet. Att tro att Hafsverket skulle ha bättre kunskap än DNV t.ex. WOW!
   Det behövs ingen myndighet till detta. Och det var rent idiotiskt att Europa gick med på införandet av ISPS. Om amerikanarna ville ha det, låt dem. Men inte i Europa. Vi behöver inget ISPS alls. Inget har blivit säkrare, men situationen för sjöfolket har blivit jobbigare och vistelsen till sjöss liknar numera alltför mycket fängelse.

   • Bigfoot

    Nu beror det ju lite på vilka klassningssällskap vi talar om.
    Det finns som bekant riktiga skunkar där också.
    Vad det gäller ISPS kunde jag inte instämma mer.

 • Anonymous

  Andra nationer har löst det utmärkt med sina respektive polis myndigheter….

 • Fartygsinspektören

  De flesta länder tillåter klassningssällskapen att utföra allt. Inklusive SMC/ISSC. I UK t.ex. sköter dock MCA SMC/ISSC.
  För fartyg i närfart blir det knappast billigare att flytta till ett klassningssällskap, men för fjärrsjöfarten kommer detta lösa många problem. Fast vi har ju numera nästan ingen fjärrsjöfart…

 • Anonymous

  Klassen har redan konstruktionscertifikatet. Till övriga delar av fartygets besiktning har de ingen personal. Det här blir som att införa offentlig upphandling i sjösäkerhet, lägsta priset vinner.

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.