Viking Lines Cinderella.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Färjetrafik | Sjöfartsstatistik

Internationell färjetrafik ökar kraftigt

Under andra kvartalet 2022 var det totala antalet passagerare i svenska hamnar 6,8 miljoner, en ökning med 105 procent jämfört med samma kvartal 2021. Det visar ny statistik.

Ökningstakten för internationell färjetrafik var betydligt högre under andra kvartalet jämfört med Gotlands­färjorna, 131 procents ökning respektive en ökning med 22 procent. Passagerartrafiken till och från Finland ökade med över 300 procent och bidrog mest till den totala ökningen. Det visar ny preliminär officiell statistik från Trafikanalys.

– Vi ser att färjetrafiken till och från utländska hamnar tagit tillbaka en del av passagerarbortfallet som vi såg i början av pandemin. Resandet ligger dock fortfarande cirka 20 procent under nivåerna innan pandemin. Som lägst, andra kvartalet 2020, låg färjeresandet mellan 70 och 80 procent under normala nivåer. Hamnarnas godshantering påverkades inte lika mycket som passagerartrafiken och är ungefär på samma nivåer som innan pandemin, säger Henrik Petterson, projektledare på Trafikanalys, i ett pressmeddelande.

Finlandstrafiken bidrog mest

Statistiken visar att antal passagerare i utrikes trafik ökade med 131 procent, från 2,5 miljoner till 5,8 miljoner passagerare jämfört med samma period förra året. Trafiken till och från Finland bidrog mest till ökningen med 1,2 miljoner fler passagerare än 2021. Näst mest bidrog Öresundstrafiken med 921.000 fler resenärer.

Antal passagerare i inrikes trafik, det vill säga främst trafik till och från Gotland, ökade med 23 procent, från 404.000 till 499.000 resenärer, enligt pressmeddelandet.

Total mängd lossade och lastade varor i svenska hamnar ökade något, med 1,5 procent, från 43,3 till 44,0 miljoner ton.

Import större än export

Statistiken visar också att det är mer gods som ankommer från utrikes hamn än vad som avgår till utrikes hamn. Lossat (ankommande) gods från utrikes hamn ökade med 3 procent, från 20,1 till 20,8 miljoner ton, medan mängden lastat (avgående) gods till utrikes hamn minskade med 1,5 procent, från 17,0 till 16,7 miljoner ton. Total inrikes godshantering över kaj ökade med 5 procent, från 6,2 till 6,5 miljoner ton, enligt Trafikanalys pressmeddelande.