Fotograf: Göteborgs Hamn AB

Kategori: Hamn/Logistik

Ingen påverkan i Göteborgs hamn av Ukrainakriget

Rysslands invasion av Ukraina har inte påverkat godsflödena i Göteborgs hamn, som fortsätter att öka. Det visar hamnens volymsammanställning för det första kvartalet 2022.

Det globala logistiksystemet är hårt ansatt och fortsatt påverkat av olika typer av störningar, men trots det fortsätter godsvolymerna i Göteborgs hamn att öka, skriver hamnen i ett pressmeddelande.

Historiskt små volymer från Ryssland

Enligt hamnen är den ryska handeln via Göteborgs hamn historiskt sett liten. Under 2021 utgjorde det rysslandsorienterade godset mindre än 0,5 procent av hamnens hanterade godsmängd. Likväl är det små volymer av energiprodukter från Ryssland som brukar hanteras i Göteborgs hamn, och därför har den totala avsaknaden av ryska produkter inte inneburit något bakslag för hamnens energivolymer.

I stället har den totala hanterade volymen energiprodukter ökat något, från 5 miljoner ton till 5,3 miljoner ton under årets första kvartal – en ökning med fem procent jämfört med förra året, skriver hamnen.

Tabell: Göteborgs Hamn AB

Hanterat följdeffekterna av pandemin

Hamnen har även kunnat hantera följdeffekterna från pandemins första två år, såväl som den senaste vågen som lett till nedstängningar i Asien.

– I slutändan är Göteborgs hamns ökade godsvolymer ett resultat av exemplarisk hantering i alla led, från det att fartygen anländer i hamnområdet till det att de lämnar. När förhållandena är svåra och fartyg anlöper oregelbundet krävs extraordinära insatser av alla inblandade, både på sjö- och landsidan. Det är summan av dessa insatser vi nu ser svart på vitt, säger Elvir Dzanic, vd på Göteborgs Hamn AB, i pressmeddelandet.

Högsta siffran sedan 2014

På containersidan ökade volymerna i Göteborgs hamn för sjätte kvartalet i följd. 212.000 TEU hanterades under det första kvartalet 2022 vilket innebär en ökning med fyra procent. Det är också den högsta totalsiffran för perioden januari-mars sedan 2014, skriver hamnen.

Hamnens intraeuropeiska rorotrafik till och från Storbritannien, Danmark, Tyskland och de centraleuropeiska hubbarna Gent och Zeebrugge i Belgien ökade med fem procent under årets första kvartal till 147.000 lastade eller lossade roro-enheter.

På passagerarsidan inom färjesegmentet syns en tydlig positiv effekt av lättade reserestriktioner. Enligt Göteborgs Hamn innebär 185.000 passagerare en ökning med 177 procent, men är ännu inte nära normalläge.