Fotograf: Bildväxlarna

Kategori: Specialfartyg | Hamn/Logistik

Inflaggningsfest för Flink

Kalmar Hamn arrangerade i fredags en inflaggningsceremoni för att fira inköpet av sin nya bogserbåt Flink.

Med den nya bogserbåten Flink uppger Kalmar Hamn att säkerheten och tryggheten kan ökas för fartygstrafiken runt Kalmarsund vid trånga passager, i dåligt väder och vid hamnanlöp. Kalmarsund har en smal farled med starka strömmar och värdefull miljö.

Byggd i Hamburg

Flink byggdes 1973 i Hamburg som Bugsier 4 och har sedan 1988 opererat under norsk flagg med namnet Waterbjörn. Det nya namnet Flink föreslog hamnpersonalen för att hedra en gammal bogserbåt med samma namn som tidigare verkade i Kalmar Hamn.

Traktor

Flink är 26 meter lång, 8,8 meter bred och har cirka 5 meters djupgående. Bogserbåten klarar av lätta isförhållanden (isklass 1C). De två Deutz-huvudmotorerna driver var sin Schottelroderpropeller, vilka ger 28 tons dragkraft. Flink är av traktor-typ, där propellrarna sitter i den förliga delen under skrovet och drar fartyget genom vattnet. I aktern har skrovet en fena som ger utmärkta bogseringsegenskaper när fartyget rör sig akteröver samt en mycket säkrare manövrering jämfört med en konventionell bogserbåt, skriver hamnen i ett pressmeddelande. Bogservinschen har 42 tons dragkraft.