Högtryck för isbrytarna

De svenska isbrytarna Atle, Frej, Ymer och Ale jobbar för högtryck för närvarande, första uppdraget i Bottenviken skedde den 28 december. – Hela Bottenviken är täckt av is nu, säger Johny Lindvall på Sjöfartsverkets isbrytningsenhet.Sjöfartsverket har också hyrt in bogserarna Dynan och Viktor som tillsammans med verkets arbetsfartyg Älvbjörn assisterar på Göta Älv och i Vänern. Arbetsfartyget Scandica jobbar i Vänersborgsbukten.Norra Bottenviken är täckt av 5–25 centimeter omväxlande jämn is eller mycket tät drivis. Norra Kvarken är täckt av tunn jämn is och nyis med inslag av stora jämna flak. Stockholms mellersta och norra skärgårdar är täckta av tunn fast is eller nyis. I skärgårdarna vidare sydvart till norra Kalmarsund finns upp till cirka 10 centimeter jämn is eller nyis. I Vänern finns det 5–20 centimeter fast is från Karlstad till Kristinehamn. Nyisbildning pågår utanför Mariestad och Lidköping.Tre finska isbrytare är aktiva i Bottenviken – Kontio, Otso och Urho – medan Voima opererar i Finska Viken.Enligt Johny Lindvall blir det fortsatt istillväxt på många håll enligt isprognosen, även om kylan minskar.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.