Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Hamn/Logistik | Passagerarsjöfart

Höga volymer i Stockholms Hamnar

Stockholms Hamnar har stadigt höga godsvolymer och sätter nytt rekord i antal internationella kryssningspassagerare.

Vid en tillbakablick på det gångna året 2015 konstaterar Stockholms Hamnar att det varit ännu ett år med höga godsvolymer inom roro- och containertrafiken.

Under 2015 transporterades totalt 8,3 miljoner ton gods via Stockholms Hamnar. Antalet containers var nästan på samma rekordnivå som 2014 och närmade sig 51.000 TEU.

Växer snabbast

Sammantaget uppges Stockholms Hamnar vara den fjärde största godshamnen i Sverige, baserat på statistik från Sveriges Hamnar efter tre kvartal 2015.

– Stockholm växer snabbast i Europa och en väl fungerande varuförsörjning blir allt viktigare. Det är därför tillfredsställande att under andra halvan av 2016 kunna utöka kapaciteten ordentligt i både Kapellskärs hamn och Värtahamnen, säger Henrik Widerståhl, vice vd för Stockholms Hamnar.

Kryssningsrekord

Under fjolåret sattes även nytt rekord inom internationella kryssningar med 530.000 passagerare. Ökningen var 60.000 passagerare jämfört med 2014.

Enligt hamnen var antalet färjepassagerare fortsatt högst i Sverige med nästan 11 miljoner passagerare. En liten minskning noteras jämfört med året innan.