Fotograf: Södertälje hamn

Kategori: Politik | Hamn/Logistik

Hård sjöfartskritik mot regeringen

I regeringens nationella transportplan för åren 2014–2015 satsas alldeles för lite på sjöfarten, menar flera besvikna hamnar på Ostkusten.

– Man lappar och lagar. På det överbelastade järnvägsnätet ges minimalt med tid för underhåll och reparationer vilket ökar risken för fler och värre störningar i framtiden. Industrin väljer nu väg framför järnväg för de tunga transporter som kan ta sjövägen runt landet. Det är hög tid att regeringen tillsätter en utredning som ser till transportsystemet som en helhet och prövar hur gods kan föras över till klimatvänliga trafikslag med ledig kapacitet. Vi vill att gods ska fraktas till sjöss så att det på vägar och järnvagar lämnas utrymme för pendlare och bilister, säger Erik Froste, hamnchef Södertälje Hamn och en av initiativtagarna till Ostkusthamnar i samverkan.

Trafikverkets utredning

Ostkusthamnar i samverkan framhåller att det i Trafikverkets kapacitetsutredning konstateras att det finns stora kapacitetsbrister i transportsystemet och genom att överföra gods från väg och järnväg till sjöfart frigörs ledig kapacitet som innebär att landinfrastrukturen på ett effektivare sätt kan serva person- och pendeltrafik.

I samarbetet mellan ostkusthamnarna ingår Södertälje Hamn, Gävle Hamn, Hargs Hamn, Norrköpings Hamn och Stuveri, Mälarhamnar, Oxelösunds Hamn.

522 miljarder

I vårpropositionen har regeringen fastställt satsningen på 522 miljarder inom den nationella transportplanen 2014-2025. Av de 522 miljarderna går 241 miljarder kronor till drift och underhåll, varav 155 miljarder kronor till väg och 86 miljarder kronor till järnväg. 281 miljarder kronor satsas för att utveckla infrastrukturen.

Drygt 150 investeringsprojekt i hela landet pekas ut i den nationella transportplanen. Enligt näringsdepartementet kommer ”sjöfartens roll att stärkas genom satsningar på farleder och anslutande infrastruktur till viktiga hamnar.” Men uppenbarligen inte tillräckligt för Ostkusthamnar i Samverkan. Av de sjöfartsrelaterade investeringsprojekten finns bland annat utbyggnad av inseglingen till Gävle hamn, utbyggnad av Södertälje sluss och muddring av farlederna och åtgärder på Göteborgs hamnbana och Marieholmsbron (järnväg).

Kommentarer

  • rolf b bertilson

    Ibland är jag ledsen över att vara moderat! Catharina E-S har ibland visat ett större och helt annorlunda intresse för sjöfarten i landet än någon av hennes företrädare. Men, nu spricker det. Ingen tonnageskatt för svenska rederier och inte särskilt mycket pengar till farleder framöver.
    Att vi varje år pumpar in enorma pengar i Trafikverket (TV ) och som inte ens kan se till så att elledningar över tågen fungerar eller att växlar fungerar utan att omorganisera hela det verket är inte förståeligt. Det är bedrövligt. Att i dagens press läsa om alla de entreprenörer som TV använder sig av utan kontroll är inte heller försvarbart. En bråkdel av vad som satsas på TVs områden skulle betyda revolution inom sjöfartens område! Tänk att ”vi” aldrig når fram med vårt budskap!

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.