Fotograf: Lena Engstrand

Kategori: Hamn/Logistik | Politik

”Hamnstrejken avslöjar en lucka i lagen”

Hur kan det vara möjligt att använda strejkvapnet mot en arbetsgivare som redan har kollektivavtal? Det undrar Joakim Ärlund, vd på Sveriges Hamnar, i nedanstående debattartikel angående strejken i Göteborgs hamn. 

Göteborgs Hamn är Skandinaviens största hamn och hanterar mycket stora mängder gods. För andra gången i år tvingas hamnföretaget APM Terminals (APMT) stoppa driften i hamnen trots att bolaget omfattas av samma kollektivavtal som alla andra hamnar i Sverige. Konsekvenserna är många, försenat gods, att godset går via andra hamnar och flyttas till exempelvis lastbil. Situationen avslöjar en orimlig lucka i den svenska modellen.

Göteborgs Hamn är navet för handeln och industrin i hela Västra Götalandsregionen. Att hamnen är en stor motor i Sveriges maskineri går inte att ta miste på när det gäller att bidra till Sveriges tillväxt och konkurrenskraft. Men med återkommande konflikter riskeras hamnens och Göteborgs starka handelsposition, de stora industriföretagen påverkas hårt och på sikt hotas även arbetstillfällen, då andra hamnar – i många fall utanför Sverige – blir aktuella om kostnader och risker för kunderna blir för stora.

Frågan är hur strejker så lätt kan blåsa upp i Göteborgs Hamn trots att fredsplikt råder.

Sveriges Hamnar har sedan länge ett kollektivavtal med Transportarbetareförbundet för alla arbetare i samtliga hamnar i Sverige. APMT omfattas av detta avtal. Senare bildades Hamnarbetarförbundet, som verkar i vissa hamnar, men har inget eget kollektivavtal. Hamnarbetarförbundet har vid flera tillfällen erbjudits kollektivavtal genom hängavtal, men har tackat nej.

I konflikten i Göteborg kräver Hamnarbetarförbundet avd. 4 (Hamn4an) ett eget kollektivavtal med långtgående inflytande i APMT:s verksamhet. Inte nog med att kraven är mer långtgående än befintligt avtal, kollektivavtalet skulle dessutom stå i strid med APMT:s kollektivavtal med Transport och innebära kollektivavtalsbrott.

Strejken avslöjar en lucka i lagstiftningen. Hur det kan vara möjligt att använda strejkvapnet mot en arbetsgivare som redan har kollektivavtal och följer gällande lagstiftning? Bolagen i hamnen gör rätt för sig men straffas ändå. Varje dag står värden i mångmiljonklassen på spel och riskerar leda till förlorade arbetstillfällen och i förlängningen lägre tillväxt för hela Sverige.

Detta är inte bara en fråga för Sveriges Riksdag, det är dags för regeringen att stå upp för sin devis att vi ska ha ett företagsklimat i Sverige som skapar tillväxt och jobb.

Joakim Ärlund, vd, Sveriges Hamnar

Synpunkter på debattartikeln? Skriv gärna en kommentar, men tänk på att vi som vanligt läser igenom och granskar alla inlägg varför det kan ske en viss fördröjning från det att du kommenterar tills det att kommentaren publiceras. Läs gärna också våra regler för kommentering.  

Kommentarer

 • Fredrik Reis

  Väldigt privilegierad grupp i samhället som gör som de vill.. Hoppas inte arbetsgivarsidan ger med sig..

  • Anonymous

   skitsnack,ta på dig ett blåställ och gå ut på kajen när det 10 minus och blåser småspik.Förmodligen sitter Du vid ett skrivbord och dricker kaffe och läser Di.

   • DFD

    Vet att Fredrik Reis har stått i blåställ och lasta å lossat när det blåser småspik. Det har han gjort i över femton år! Så han vet verkligen vad han talar om! Förresten har han helt rätt. Vi sjömän står stolta på våra däck å lastar å lossar i både solsken och när det blåser småspik. Hoppas att hamnarbetarnas argument att de skall extra betalt för olika väderlekar ändras till att de för en diskussion med sina arbetsgivare att de rätt klädsel för de olika väderlekarna.

  • Bo Aronsson

   Om ingen ger med sig finns det ingen priviligerad grupp. Släpp prestige och lös det.

  • Mikael Bengtsson

   Så du vill att alla företag skall skötas som APMT?
   Ingen föräldraledighet, ingen sommar semester som är beviljad i tid enligt svensk lag och jobbar du extra och ställer upp vid personal brist så skall de inte ha betalt.
   Hoppas du är egenföretagare.

   • Martin

    Han är sjöbefäl på DFDS om han inte bytt jobb…

  • Anders Strömstedt

   Heder åt Fredrik Reis att han använder sig av sitt namn och inte gömmer sig bakom en anonym signatur. Tragiskt att personer ägnar sig åt personpåhopp utan att stå för sina åsikter med namn.

   Också tragiskt att ST tar in anonyma förolämpande kommentarer av karaktären: ”skitsnack,ta på dig ett blåställ…”

 • Anonymous

  Enklaste lösningen måste vara att hamnen inte längre använder sig av dessa personer. Hamnen har ju avtal med Transport, så använd därmed endast företag/personer med Transportavtal.

  De som önskar eget fackförbund får räkna med att vara utan jobb. Svårare än så är det inte.

  • Stefan Thörn

   Käre anonym!

   Den svenska modellen som APM hänvisar till är bland annat lagen om anställningsskydd som LO och transport haft i urminnes tider. I Sverige har vi både demokrati och föreningsfrihet. Det betyder att man har rätt att tillhöra vilken fackförening som helst. Om jag tolkar dig rätt så föreslår du att ge 85% av arbetsstyrkan sparken för att man vill att svensk lagstiftning följs? Med den retoriken så skulle våra demokratiska värden snabbt raderas ut. Om tycker lagen är fel så får man ändra den via politisk opinion. Även om många tycker att lagen är fel så även APM så har de inte tolkningsrätten.

   Förenklat. Du köper en ny mobiltelefon med garanti. När du kommer hem är den trasig. Du går tillbaka och Visar kvitton och köpeavtal. Men den slutar gälla så fort du klagar. Mycket förenklat är APM en mobilförsäljare och hamnarbetarna är lurade kunder. Det finns i och för sig en bedrägerilagstiftning, men den är bara ”en lucka i lagen”

   • Anonymous

    Nu handlar det inte om mobilköp, som regleras i konsumentköplagen. Nu handlar det om att några individer inte accepterar det avtal som finns och undertecknats av arbetsgivarparten samt fackförbundet Transport.

    Föreningsfrihet innebär precis som du säger att man får tillhöra vilken förening man vill. Detta innebär dock inget tvingande för arbetsgivarparten att teckna avtal med den föreningen. Så arbetsgivaren behöver inte teckna något avtal alls. Med någon. För det är också frihet. Kallas avtalsfrihet, med andra ord frihet att avstå avtal.
    Nu har denna arbetsgivare ändå valt att teckna avtal.

    Denna arbetsgivare bör sluta med att anlita dessa personer. Så löser sig problemet lyckligt och smidigt.

    • Stefan Thörn

     Men kära nån, jag ville sätta konflikten i relation till mobilköp, något som de flesta kan relatera till för att ge en retorisk poäng till vad konflikten handlar om. Frågan är väldigt mycket mer komplex än så. Frågan handlar inte om kollektivavtalet även om man gärna vill snöa in på det.

     Arbetsgivaren kan som du säger låta bli att teckna kollektivavtal. Men om de gör det kommer facket (transport) också att inleda aktioner likt HF nu gör som ger arbetarna en acceptabel lägsta-nivå. Det är så den Svenska Modellen fungerar. Konflkträtten gäller ALLA fackförbund och är reglerat i lag.

     Det finns i Sverige ingen lagstiftning om lägsta-löner eller miniminivåer. Du kan i praktiken jobba för 4kr i timmen vilket de kinesiska Hamnkransmontörerna år 2008 gjorde när de installerade dem i Sverige helt enligt lagen. I Sverige litar vi på att arbetsmarknadens parter löser problemen. Att jobba som lastbilsslav och köra för 50kr i timmen accepterar vi tydligen. Där kan vi snacka om en lucka i lagstiftningen.

    • Bo A Orm

     Avtalsfrihet i obegränsad mening innebär friheten för två parter att sluta avtal som innefattar vilka termer som helst. Underförstått ingår också rätten att gå till domstol för att upprätthålla avtalet om det skulle brytas av någondera parten. Avtalsfrihet innebär också frihet att avstå från att ingå avtal. I praktiken betyder det exempelvis att en näringsidkare eller privatperson normalt kan vägra sälja en vara eller tjänst till vem som helst av vilken anledning som helst. När denna rätt inskränks kallas det kontraheringsplikt.

     Det finns åtminstone två anledningar till att stater idag stiftar lagar som inskränker på avtalsfriheten:

     Lagstiftaren kan hysa en paternalistisk inställning till avtalets parter och hävda att en part, trots partens egen inställning i frågan, skulle ta skada av att sluta ett avtal under vissa villkor. Ett exempel på detta kan vara försäljning av narkotika, som är förbjuden av folkhälsoskäl, även om den skulle ske med båda parters samtycke.
     Lagstiftaren kan anse att avtalsvillkoren är oskäliga, och att den ena parten försätter sig i en orimlig situation genom att gå med på avtalet. Genom en inskränkning i avtalsfriheten kan därmed parterna tvingas sluta avtal som är gynnsammare för den svagare parten. Exempel är dels ockerlagstiftningen, som förbjuder parter att avtala om lån till oskäligt hög ränta, och dels arbetsrätten, som är tänkt att garantera en minimitrygghet för arbetstagare.

  • Beata olsson

   Men hur tänker du nu, ska företag ha rätt att tvinga anställda att gå med i det fack de gillar bäst/som gynnar dem mest? Vad skall vi då med fackligt arbete till över huvudtaget?

   • Anonymous

    Nej, men företag har än så länge rätt att anställa dem de vill eller teckna kontrakt med vilket annat företag som helst. Om nu detta bolag inte gillar motparten, varför fortsätta med dem? Det finns garanterat andra som kan utföra samma arbete.

    • Beata olsson

     Men dem som går med i facket efter anställningen då? Som de så ofta gör. Skall de sparkas?

     • Anonymous

      Finns ett fackförbund, Transport, som redan har ett avtal. Så det behövs inget annat Fackförbund. Helt enligt LO’s och sossarnas tankar!

      Självklart skall vi inte ha valfrihet. Vi skall inte få välja vilket fack vi vill vara med i. Vi skall inte få välja vilken skola våra barn skall gå i. Vi skall inte få välja vem som skall hjälpa oss när vi behöver sjukvård. Helst skall vi inte välja i allmänna val, undantaget om vi röstar S.

 • Arg hamnarbetare

  Fredrik reis. Vet du vad hamnarbetarna slåss för… rätten till föräldraledighet och semester. Samt lön för extra arbetade timmar som företaget håller inne…. sedan finns ju också punkten att hamn4ans skyddsombud inte längre får vara just det. Skyddsombud… ett förbund som hos arbetsgivaren representerar 80% av arbetarna får alltså inte ha SKYDDSOMBUD på arbetsplatsen?! Är det privilegier att vilja ha skyddsombud på en industriell arbetsplats?

  • Hill

   Transport har egna skyddsombud, sammarbeta med dom svårare än så behöver det inte vara

   • Nisse Hult

    Om Transports skyddsombud vägrar att samarbeta, vad händer då?
    De har inte medlemmar så att det täcker ens en minimal skyddsorganisation.

 • Bo Aronsson

  Hej Joakim! Jag vill gärna veta vad det är i hamnarbetarförbundets krav som står i strid med nuvarande avtal med transport. På deras hemsida står en kravlista som verkar innebära att man kräver att APM bland annat ska följa svensk lagstiftning. Det låter inte orimligt? vore intressant om ni gav er syn i sakfrågorna istället för politik.

 • Mikael Bengtsson

  Det finns 3-4 olika företag som driver de olika hamnarna. Ingen av de andra terminalerna har problem med hamnarbetarfurbundet.
  Utan det är faktiskt APMT som försöker driva något själva ( APMT försökte för 1år sedan att övertala de andra hamnarna att vara med). Men ingen av de andra hamnarnas företagsledning ville pga att de har possetiva relationer med hamnarbetarförbundet just nu.

 • Kalle Anka

  Varför vill APM inte ha en oberoende part som medlar och försöker hitta någon form utav lösning..
  Situationen gynnar inet någon..Varken Arbetsgivaren eller Arbetstagaren…

 • Arg hamnarbetare

  Kalle anka. De vill inte ha oberoende part eftersom det dom vägrar ge hamnarbetarnas förbund är skrivet i svensk lag och således har dom igentligen inget rätt att neka saker som föräldraledighet. Semesterbesked i tid (sommarsemestern) skyddsombud på arbetsplatsen och lön för folk som jobbat extra arbetspass vid personalbrist…. tror du något oberoende hade låtigt apm gå emot svensk lag? Troligen inte. Därför vill dom inte ha rn oberoende part som förhandlar, för om det sker. Så kommer apm få vika sig på alla punkter mer wller mindre.

 • Fredrik Reis

  Om nu inte företaget beviljar semester eller föräldraledighet tycker jag det borde vara en rättsliga fråga. För jävligt om nu så är fallet.. Är transports skyddsombud sämre än hamnarbetarförbundets? Varför har man inte tecknat hängavtal? Om jag förstått rätt har det erbjudits. Ampm är säkert inte den mest idiealiska arbetsgivaren. Får se vad strejken leder till troligen får väl arbetsgivaren böja sig till de krav som ställts.
  Ttill de anonyma arga, jag är varken engenföretagare eller kontorist, sjöman sedan många år tillbaka
  och imponeras inte av göteborgs hamn i förhållande till andra hamnar i västeuropa..

 • Hamnarbetare från Östkusten

  Det snack om semester hit o dit, löner o all annan dynga som HF sprider, all denna propaganda är ytterligare bara ett försök i mängden att skaffa ett eget avtal. Gå tillbaka o jobba istället.

  • Frans

   Så du tycker inte att det är anmärkningsvärt att en arbetsgivare vägrar garantera att man ska följa svenk lag gällande semester och föräldrarledighet? För det är precis så det är i detta fall. Sluta prata i nattmössan

 • Tjörnbon

  Göteborgs Hamn och konflikt är väl synonymer? Varför skulle det bli annorlunda för att en dansk driver terminalen…

 • Micke P

  Konfliktreglerna är skeva och denna konflikt visar varför en lagändring är nödvändig. Företaget har redan kollektivavtal. Detta borde medföra arbetsfred. Kollektivavtalets villkor tillämpas på de anställda. Dock har
  Bildandet av hamnarbetarförbundet inneburit att man på detta sätt behållit möjligheten att konflikta. Fredsplikten blir då ingenting värd. Denna ordning hotar den svenska modellen och kommer i förlängningen även att skada arbetarna då kollektivavtalssystemet kommer att ifrågasättas.
  Om det är så att arbetsgivaren inte följer lagen om semester eller föräldraledighet borde man väl vända sig till domstol istället. Nej denna konflikt handlar om andra saker.

 • Liemannen

  Man ser på kommentarerna vilken nivå det är på er. Privilegium att få ut sin lagstadgade semester alltså? Transport är ett Kalle Anka-förbund med en penna. LO-förbunden är arbetsgivarorganisationernas knähundar. Ett under att inte fler bryter sig ut.

 • Tommy Olsson

  Svenska modellen slagit till igen (alltså inte en siffra rätt)

 • Fredrik Reis

  Klockren kommentar från micke p.

  Helt klart, en ändring i lagen behövs..

 • Anonymous

  Hmm, gillar de inte läget så kan de ju sluta upp att gå dit.

 • Hamnarbetar från östkusten

  Micke P väl talat denna strejk handlar om helt andra saker. HF i ett nötskal. Detta skadar ”kollektivet” enormt. Om nu HFarna har problem med arbetsmiljön varför går man inte till Transports ombud som faktiskt kan göra skillnad.

 • Erik Helgeson

  Det Sveriges Hamnar förespråkar i den här artikeln är ett arbetsmarknadssystem där en arbetsgivare kan teckna kollektivavtal med ett minoritetsfack, kanske rentav inrättat av arbetsgivaren själv, och därför påtvinga alla andra fredsplikt. Så rundar och trycker man ner legitima fackföreningar i Ryssland och mindre demokratiska stater i Centralamerika. Inomj EU är det inte tillåtet. Det borde vara en självklarhet för varje person som betraktar sig som demokrat att avvisa en sådan tanke, oavsett åsikt om den pågående hamnkonflikten.

  Om man nu tror att hamnarbetarna har en dold agenda eller egentligen är ute efter att tränga bort det befintliga kollektivavtal, vore väl den givna manövern av APM Terminals att ge dem de grundläggande grejer de kräver och sedan slå till när de tackar nej? Nedan en enkel checklista att tillmötesgå som Hamnarbetarförbundet förklarat som tillräcklig för att hamnkonflikten ska avbrytas:

  Garantera fackliga fri- och rättigheter
  Hamnarbetarförbundet kräver skriftliga garantier om att de fackliga organisationernas medlemmar framledes fritt ska kunna utse förhandlingsdelegationer och att valda representanter tillåts informera berörda medlemmar om pågående förhandlingar. Inga fler sanktioner mot fackliga företrädare eller angrepp på fackföreningarnas interndemokrati.

  Respektera rätten till våra jobb
  Hamnarbetarförbundet kräver ett omedelbart stopp på företagets godtyckliga delegering av hamnarbetar- och båtsmannajobb, som hantering av kylcontainrar eller förtöjning av fartyg, till andra yrkesgrupper och avtalsområden.

  Respektera ingångna överenskommelser
  Hamnarbetarförbundet kräver att de hamnarbetare som utlovats kompensation då de arbetade extraskift vid den senaste schemaomläggningen omedelbart får betalt.

  Sluta utnyttja sjuka och äldre blixtanställda för att utpressa hamnarbetarkollektivet
  Hamnarbetarförbundet kräver att vår 60-årige medlem, i enlighet med tidigare utfästelser från företaget, omedelbart utbildas för fysiskt lättare arbetsuppgifter. Alla cyniska motkrav på fredsplikt utan kollektivavtal eller försämrade arbetsvillkor för hamnarbetarkollektivet måste upphöra.

  Återupprätta det systematiska arbetsmiljöarbetet
  Hamnarbetarförbundet kräver skriftliga garantier om att fackföreningens valda skyddsombud framledes kallas till alla riskanalyser och haveriutredningar som inbegriper arbetarkollektivet.

  Följ lagar och avtal gällande semester, föräldraledighet och ansökningar om kompledighet
  Hamnarbetarförbundet kräver skriftliga garantier om att APMT framledes kommer att hålla sig till gällande tidsgränser och regler i Semesterlagen, Föräldraledighetslagen samt det lokala kollektivavtalet avseende tidbanksavtalet. Den stress som åsamkats hamnarbetarfamiljer det senaste halvåret till följd av försenade besked och lagstridiga avslagsbeslut är oacceptabel.

 • Tröttsamt

  Mycket smarta kommentarer här..
  Teckna kollektivavtal med din svärson och ett par av hans vänner som får lite pengar i fickan och tvinga resten till fredsplikt
  Är folk här så dumma att dom litar blint på vad företagens pr maskiner kablar ut eller orkar dom inte ta reda på fakta?

 • Ulf S

  Varför kan herr Vd Inte svara på sakfrågorna strejken handlar om? Att fackförbundet ens behöver ha en strejk för att svensk lagstiftning skall följas är ju fruktansvärt! Apm borde få rättsliga påföljder för detta. Det är dessutom dom själva som ser till att det ”kostar miljoner” otroligt ansvarslöst!

 • Insatt arbetare

  MickeP så såfort man har kollektivavtal så ska alla vara fredade. Då kan alltså en arbetsgivare skriva kollektivavtal med en fackligförening som motsvarar 15%avd de anställa och då ska resterande 85% bara falla i ledet? Du inser att det du skriver öppnar för att arbetsgivare kan ”äga/driva” egna fack och teckna avtal med ”sitt” fack och så ska alla på arbetsplatsen gå under det avtalet. För ett kollektivavtal finns ju…. ? Urbota korkad ide

 • Gustav Nilsson

  Så detta skulle ju leda till att ett företag kan skapa sitt eget fackförbund (något som sker i tex. USA) som sedan sluter ett för företaget fördelaktigt kollektivavtal och sedan ska arbetarna på den arbetsplatsen (oavsett hur många de är, i Göteborgs hamn är tex. Hamnarbetarförbundet en förkrossande majjoritet, 85%) inte kunna föra fram sina villkor alls utan bara hänvisas till ett fack?
  Det är en högst reel möjlighet och något som hänt tidigare i Europa, Spanien på 80-talet och Italien under Mussolini, aka en korporativistisk modell:
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Korporativism

  ..är det verkligen den Svenska modellen? Är det verkligen något att stäva efter?
  Ett himla trams är vad det är.

 • Krister Holm

  Hamnarbetarförbundet arbetar ju bara för vad deras medlemmar anser vara rätt. Ska verkligen arbetsgivaren kunna välja och vraka och bara teckna avtal med en fackförening som tycker likadant som arbetsgivaren? Vem ska då föra fram arbetstagarnas åsikter? Tycker Hamnarbetarförbundets krav är rimliga. APMT har dessutom råd. 2015 var vinsten 654 miljoner dollar.

 • Martin Johansson

  Fredrik och Micke
  Vad tror ni händer om man gör en ändring i lagen och inför en ny svensk arbetsmarknadsmodell??
  Då skulle en arbetsgivare kunna teckna kollektivavtal med valfri fackförening
  (oavsett medlemsantal)
  och automatiskt också frånta andra fackföreningar på arbetsplatsen deras strejkrätt.
  Detta skulle i princip innebära att ett företag skapar en egen fackförening som dom förhandlar och skriver avtal med. Övriga fackföreningar får gilla läget med fredsplikt…

  Sådana system, som öppnar för att arbetsgivare gör upp med (arbetsgivarkontrollerade) fack, är idag främmande i demokratiska länder och förknippas främst med gamla bananrepubliker och totalitära stater.

 • Anonymous

  Jag förstår att HF finns . När transport är så toppstryrt och inte lyssnar på medlemmarna på lokal nivå, istället skickar man någon från centralt som inte är insatt i problemen som skriver på.
  //gammal transportare

  • Viktor Boström

   Låter applicerbart på samtliga LO-fack 🙁

 • Anonymous

  Förstår att HF finns när den kollektivbärande parten transport inte lyssnar på dem lokala medlemmarna.
  Utan att man istället skickar centrala förhandlare som inte har koll på läget. Toppstryrt är vad transport är.

 • Anonymous

  Jag förstår att Svenskt näringsliv, Sveriges hamnar och de flesta arbetsgivare vill teckna avtal med en part och samtidigt binda alla andra till fredsplikt. Då vore det enkelt be en vän starta en fackförening, som arbetsgivaren skriver ett kollektiv avtal med, sedan kan arbetsgivaren ”förhandla ” fram usla villkor för samtliga på arbetsplatsen…. Fokus borde ligga på Apmt som är ansvarigt för att konflikten uppkommit, och att deras ovilja att ta in en medlare ytterligare förvärrar situationen för samtliga drabbade. Efter att ha läst på Hamnarbetare förbundets hemsida ( http://hamn.nu/avd/hamn ) verkar det vara högst normala krav de ställer..Det verkar snarare vara prestige hos Apmt som gör att kunderna och stora delar av Sverige drabbats av denna konflikt.

 • Ps

  En arbetsgivare som inte följer svenska lagar, då är det fel på lagarna eller arbetarens fel? Företaget har inget ansvar? ? Mycket märklig inställning tycker jag.

 • Anonymous

  Allt handlar ju om att APM HAR ett kollektivavtal med Sveriges hamnar som i sin tur har skrivit avtal med transportarbetarförbundet som är del av LO, HF är inte med i LO HF har ingen avtalsrätt. Ganska simpelt och bevis att strejken är regelvidrig, dessutom står det på ALLA hamnarbetares anställningsavtal att det är reglerat av just Transportarbetarförbundet eller vet man inte vilken anställning man har?

  • Anonymous

   Hej avtalsrätt, det finns inget som heter så. det är något som LO-byråkratin älskar att svinga sig med men finns inte. Sveriges hamnar har alla förutsättningar att teckna kollektivavtal med Hamnarbetarförbundet om man vill det.

 • Anonymous

  Men om strejken nu handlar om föräldraledighet och sommarsemestrar så är ju detta
  ett fall för Arbetsdomstolen att avgöra, då ska man ju inte börja förhandla om ett nytt avtal och ta till strejk. Om man väljer spåret att strejka istället för att gå till AD och låta dom avgöra så känns det mer som om Hamn4an är ett gäng rättshaverister som bara är ute efter att bråka.

  • Kalle

   Kanske du är nått så spåret där…

 • Anonymous

  Otroligt att ens 15% utav Hamnarbetarna är medlemmar i Transport Förbundet,verkar som att Transport har en kärleks affär med Arbetsgivaren och LO…Skriver på allt som arbetsgivaren skjuter fram på bordet..Målet från arbetsgivarens sida är givetvis att ha ett fack som är köpt och skriver på vad som helst..

  • Björn Borg

   Kan du specificera vad Transport har skrivit på? och hur dom är köpt ?
   intressant fråga om det är din åsikt eller du har fakta att stötta dessa påstående med.

 • Anonymous

  Hej
  Har läst vad alla skriver. Jag tror att vi här i Sverige och som arbetar här vet vad som gäller. I detta fall är det ett danskt företag med en dansk företagsledning. Jag kan bara notera att danska företag aldrig lyckats här i Sverige inom shipping. De har en helt annan bild av hur man behandlar anställda och hur man uppträder mot fack med mera. Det finns givetvis synpunkter från bägge parter hur detta skall skötas men nog skulle man kunna komma till en lösning. Jag kan bara konstatera att APM kommer inte vinna denna strid, de får nog lära sig svenska regler.

  • Anonym II

   Hej Anonym,
   Du skriver: bl.a. ”Jag kan bara notera att danska företag aldrig lyckats här i Sverige inom shipping” och ”de får nog lära sig svenska regler”
   Jag reflekterar: Sverige har å sin sida avvecklat största delen av shipping vad gäller sjöfart inkl hamnar genom svenska politiska och fackliga regelverk.
   Höga farledsavgifter och hamnavgifter och det höga arbetskraftkostnadsläget i Sverige relativt omvärlden resulterar sannolikt att fartygsanlöpen till svenska hamnar i stället görs till andra Europahamnar.för lastning och lossning samt därifrån vidare transport till Sverige med lastbil.

 • SOP

  märkligt att anonym säger danskarna misslyckats….Danmark är en stor shipping nation, med Maersk i spetsen, kontroller även ca 25% av storbulkfartygen, 50.000 dwt och upp till Cape Size.,
  Unifeeder som är ett av världen största feederrederi är Danskt…
  vad har vi i Sverige att komma med…? inte mycket ACL är ju Italienskt.
  Hamnarbetarförbundet har alltid ställt till bråk i Göteborgs hamn om i stort sett allting.
  lite ödmjukhet kanske

  • Anonymous

   Jag recenserar inte vad danskar gör och de lyckas i affärer där har de som du mycket riktigt skriver varit och är mycket bättre en Sverige otvivelaktigt.
   Vad jag refererar till är dansk management och de bolag som varit här i Sverige har inte lyckats utom något kanske.

  • Jonas

   Maersk (dvs samma ägare som APMT) köpte ett otroligt lönsamt rederi som hette Broström Tankers i Göteborg, och bara några år senare slet dom sitt hår och försökte sälja igen! Iof i en helt annan konjunktur men visar ändå att även dom stora har sina problem, även Danskar.

 • SOP

  Erik Helgeson tillhör ju en politisk idiologi som inte har demokrati som första punkt på dagordningen, företag för Helgeson är röttskynke.
  Helgeson ser helt att alla är statligt anställda i planekonomins namn.

 • H A Samsonowicz

  Facken har en alltfor stor makt i Sverige. Med narmast maffialiknande metoder arbetar dem… obehagligt.

  • Anonymous

   ja, det var bättre på 1800-talet! slit ut arbetare och byt ut dem bara, herregud. vad är problemet!

 • Suck

  Man blir så förbanant trött på dessa hamnarbetare. Bra mycket bättre lön och villkor än genomsnitt relativt utbildningsnivå… maskar som fan gör de också och ändå strejkar de. Man blir såååå trött.

  • Anonymous

   så alla yrken med bra lön skall å med på lönedumpning? eftersom de ändå har så bra lön? eller hur tänker du?

 • Anonymous

  Jeg är en kommunalare (kranförare)ifrån början,vi strejkade mer än stuvarna på 80 talet för att kommunalarbetare förbundet inte behövde ta ut mer än 40 kranförare i GÖTEBORG så stod Sverige stilla vi strejkade för undersköterskor, bussförare, spårvagnsförare, städerskor, brandmän,men inte för oss skälva då va det ingen som klaga på att hamnen stod still i flera veckor vad är problemet

 • Olle Wik

  Se bifogat debattinlägg! Hälsningar Olle Wik Tanum

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.