Fotograf: Lars Andersson

Kategori: Folk/företag | Fartygsutrustning

Hallå där, Karina Linnér!

Hallå där, Karina Linnér, vd för Svenskt Marintekniskt Forum, som är på plats i Almedalen.

Vad gör du här?

– Jag är här av två skäl. Dels ska SMTF hålla en presentation på onsdag tillsammans med Trelleborgs Hamn och Scandinaos, om bland annat emissioner i luften från sjöfarten och vad som görs för att minska dem. Dels är det världens bästa ställe att träffa branschen och intressenter på ett prestigelöst och lättsamt vis. 

Vad har du gjort i dag måndag?

– Jag har hängt här vid Martima mötesplatsen (Gotlandsbolagets trädgård red. anm.) och lyssnat på olika seminarier och minglat. Speciellt gillade jag seminariet om regeringens maritima strategi, det verkar finnas en samstämmighet över hela den politiska linjen. Och i dag fick vi dessutom reda på att Saab verkar köpa Kockums, det är jätteviktigt besked för innovationskraften i svensk maritim industri.

Varför är Almedalsveckan viktig för SMTF?

– Våra medlemmar är beroende av hur sjöfarten utvecklas, både nationellt och internationellt. För underleverantörerna är svenska redare viktiga i skapandet av nya produkter och teknik, det finns det många exempel på, men också ifråga om försäljning.

 

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.