Helén Jansson, koordinator för EU-konferensen Motorways of the Sea.

Fotograf: SSPA

Kategori: Regelverk | Forskning | Miljö

Hallå där, Helén Jansson!

Hallå där Helén Jansson, koordinator för EU-konferensen Motorways of the Sea, som startar på tisdag i Göteborg med en massa höjdare på talarlistan.

Hur kommer det sig att den är just i Sverige och Göteborg?

– För att svenska myndigheter, verk och forskning, i samarbete med industriprojekten på Zero Vision Tool, ligger så långt fram både i fråga om forskning, teknisk och industriell utveckling och regelsamtal. Och eftersom Sverige ska klara kravet på 0,1 viktprocent svavel redan nu, den 1 januari 2015, har vi tvingats arbeta snabbare än andra länder utanför vårt område.

Men det är ju inte Zero Vision Tools konferens?

– Nej, Motorways of the Sea är värd för konferensen. I september fick vi den officiella frågan från dem om vi kunde arrangera den första av tre konferenser om hållbar sjöfart och minskade utsläpp. De andra kommer att hållas i Venedig och, sannolikt, i Liverpool.

Men vad vill de med konferensen?

– EU delfinansierar idag, via Motorways of the Sea och TEN-T, tio projekt inom Zero Vision Tool, så de ville visa vad som pågår och vilka resultat projekten de finansierat lett till. Men de vill också puffa för nästa utlysning av projektpengar. Det handlar om att få igång ännu mer implementering och grön utveckling inför 2020. För sjöfartens del får ju resten av Europa strängare miljökrav 2020. Och TEN-T, som nu heter CEF (Connecting Europe Facility), har en stor pengapåse tänkt för transport på sjö.

Så Zero Vision Tool är en föregångare?

– Ja, industrigrupperna som arbetar via Zero Vision Tool är det. De är först med flera av sina arbeten. ESSF, European Sustainable Shipping Forum, har många olika arbetsgrupper på europeisk nivå som hämtar mycket kunskap från dem.

Ni har arrangerat det här på knappt två månader. Har ni lyckats nå ut till de deltagare Motorways of the Sea hoppades på?

– Ja, faktiskt. Intresset har varit väldigt stort. Det kommer höga representanter från industrin och från sju regeringar i Europa, varav några parlamentsledamöter. Det blev snabbt fullbokat, vilket betyder 210 personer. Vi har till och med en väntelista. Men det finns fortfarande plats till middagen, om någon vill vara med på den.

Hur är konferensprogrammet upplagt?

– Den första dagen, i morgon, handlar om vad som pågår och hur långt vi har kommit. I tre parallella sessioner presenteras exempelvis pilotprojekt om skrubberlösningar och LNG- och metanol-drift. Två andra TEN-T-finansierade projekt presenteras också, LNG Rotterdam Göteborg och Midway Alignment. Dessutom kommer hamnarna att ge sin syn på hållbar sjöfart.

Och den andra dagen, den 19 november?

– Då ska det handla om nästa steg. Vad ska vi göra nu och vad behövs för framtiden? Hur ska till exempel tillgång och infrastruktur för LNG organiseras? Här är det viktigt att industrin tar upp vad de vill och behöver.