Fotograf: Stockholms Hamnar

Kategori: Hamn/Logistik

Östersjöhamnar söker EU-finansiering för landel

Regeringen ger Stockholms Hamnar grönt ljus för att tillsammans med åtta andra Östersjöhamnar söka EU-finansiering till förstudier om landel.

Regeringen har godkänt Stockholms Hamnars ansökan att tillsammans med åtta andra Östersjöhamnar söka finansiering ur EU:s fond Connecting Europe Facility (CEF). Syftet är att stärka elinfrastrukturen med en utbyggd landelsanslutning i Stockholms Hamnars hamnar för att säkerställa en utveckling till en mer hållbar sjöfart med låga utsläpp till luft, skriver Stockholms Hamnar i ett pressmeddelande.

– Tillsammans med andra Östersjöhamnar vill vi påskynda och säkra en snabbare utbyggnad av landelsanslutningar för fartyg vid kaj i Östersjöregionen. Något som leder till att i högre grad uppnå våra och EU:s miljömål, säger Clara Lindblom (V), styrelseordförande i Stockholms Hamn, i pressmeddelandet.

Baltic Ports for Climate

Den gemensamma EU-ansökan går under namnet Baltic Ports for Climate och görs tillsammans med hamnarna i Aarhus, Klaipeda, Ventspils, Helsingfors, Riga, Tallinn, Gdynia och Hamburg. Initiativet är taget av organisationen Baltic Ports Organisation.

För Stockholms Hamnars del avser projektet olika förstudier som gäller utbyggnad av landelsanslutningar för kryssningsfartyg i Värtahamnen/Frihamnen och för färjor vid Stadsgården, uppges i pressmeddelandet. Stockholms Hamnar är även koordinator för projektet.

Utbyta kunskap och goda exempel

Ett viktigt mål med projektet är även att öka informationsutbytet mellan hamnarna i Östersjön när det gäller landelsanslutningar samt att utbyta kunskap och goda exempel.

Ansökan till EU skickas in i mitten av januari och om allt går vägen startar projektet i juli 2023 och sträcker sig till juli 2025.

Utbyggnad av landelsanslutning finns bland annat med som krav i EU:s politik kopplat till klimatmål och grönare sjöfart. Enligt Stockholms Hamnar elansluter en stor del av den ordinarie färjetrafiken i Stockholm redan idag, och det byggs nya anslutningar för fartyg vid kaj i både Kapellskärs hamn och på Stadsgården.