Fotograf: Lars Andersson

Kategori: Passagerarsjöfart | Fartygsaffärer | Hamn/Logistik

Göteborg kan få en tredje älvskyttel

Göteborgs hamn kan få ytterligare en älvskyttel. Färjan är tänkt att användas under tiden som arbetet pågår med en ny gång- och cykelförbindelse över älven.

Vid köpet av de nuvarande pendelfärjorna Älveli och Älvfrida, som började trafikera älven 2015, ingick en option om köp av ytterligare två älvskyttlar. Göteborgs stads trafiknämnd beslutade på senaste sammanträdet att utnyttja optionen och köpa en ny skyttel.

Oklart om drivmedel

Liksom de nuvarande skulle den nya skytteln ha plats för 298 passagerare och 80 cyklar, vara dubbeländade för snabb ombord- och ilandstigning samt vara avgiftsfri. I förslaget, som nu ska upp till kommunstyrelsen, behövs ytterligare diskussioner föras om den nya älvskyttelns drivmedel. I dag drivs de båda skyttlarna – som trafikerar Klippan-Lilla Bommen och Lindholmen-Skeppsbron – med diesel, men kan konverteras till eldrift.

Tillfälligt

Den nya älvskytteln är tänkt att användas för tillfälliga behov under tiden som en gång- och cykelbro byggs mellan City och Frihamnen, som under de närmaste åren ska bebyggas med bland annat bostäder. Den nya bron är tänkt att stå klar till 2021. Vilken sträcka som den nya älvskytteln ska trafikera är ännu inte klar.

Västtrafik positiva

Ärendet kommer nu att beredas av stadsledningskontoret och tas upp i kommunstyrelsen. Senast april 2017 kommer Västtrafik att lämna ett slutgiltigt besked i frågan. Västtrafik ställer sig positiva till inköpet av ytterligare en skyttel, men anser att kostnaden inledningsvis ska fördelas mellan staden och Västtrafik eftersom man ännu inte tycker att resandeunderlaget är tillräckligt stort över älven.