Fotograf: Pierre Adolfsson

Kategori: Offshore | Fartygsutrustning | Folk/företag

Franklin på ROV-uppdrag

MMT:s Franklin ligger på Cityvarvet för att lasta utrustning – nya uppdrag i Nordsjön väntar.

Göteborgsbaserade Marin Mättekniks största fartyg, Franklin, ligger på Cityvarvet i Göteborg för att lasta utrustning för de två kommande uppdragen – båda i Nordsjön.

– Först är det en kabel mellan Danmark och Norge som vi ska surveya lite på, efter det är det en pipelineinspektion under ett ramavtal vi har med danska Dong Energy. Vi inspekterar deras pipelines som går från plattformarna in till land och mellan plattformarna, detta gör vi med en akustisk inspektion men även visuellt, säger Gustav Flink, Project Development Manager, och fortsätter:

– Vi lastar en light work ROV (Remotely Operated Vehicle), den ska med på båda projekten är det tänkt. Vi byter rätt mycket utrustning mellan uppdragen, men det är naturligt. Franklin är ingen renodlad multipurpose-båt, men den jobbar lite så. Ena stunden gör den en miljöundersökning, då är hela forskarbiten viktig med specialutrustning för vatten- och sedimentsprover, medan den i nästa uppdrag utför en pipelineinspektion med en stor ROV.

Svante Johansson, delägare och Fleet Development Manager, fyller i:

– Det är mycket logistik i vår verksamhet. När vi gick från Aberdeen efter vårt senaste uppdrag som var en påbyggnad av en befintlig kabel mellan Shetlandsöarna och Skottland, lastade vi på en hel del utrustning för överfarten till Göteborg. Här lossade vi av det och håller nu på att lasta på annan utrustning.

Ramavtal med Statoil

Många segment inom shippingvärlden går på knäna på grund av låga rater, överkapacitet på tonnagesidan och lägre efterfrågan men den specialnisch som Marin Mätteknik rör sig inom är inte lika skadeskjuten.

– För det här tonnaget och större så är förväntningarna på högsäsongen som sträcker sig från april till september höga, det ser man inte minst på de förväntade raterna. Det finns förvisso en del fartyg som fortfarande inte är uppbundet, det gäller alltifrån PSV:s (Platform Supply Vessels) till ankarhanterare och subsea-fartyg, men det finns ändå rätt många jobb att konkurrera om, säger Gustav Flink.

Det oklart vad Franklin ska göra efter kommande Nordsjöjobb, men det är inte omöjligt att det blir uppdrag för Statoil. För en tid sedan skrev nämligen Marin Mätteknik ett ramavtal om serviceuppdrag offshore för den norska energikoncernen; detta innehåller rörledningsinspektioner, kartläggning av havsbotten, inspektioner, geoteknisk support och miljöundersökningar. Kontraktet är på fyra år med en option på ytterligare två år, och jobben kommer framförallt att utföras i Nordsjön.

DP1-klassat fartyg

Franklin, numera flaggad på Färöarna och med Miðvágur som hemmahamn, är byggd 1985 i Australien på North Queensland Engineers & Agents Pty Ltd i Cairns, MMT förvärvade fartyget 2005, och tillsammans med IceBeam är hon det enda fartyget i flottan med DP1 (Dynamic Positioning) installerat. DP1-systemet har installerats i efterhand efter köpet, och Franklin passar perfekt för DP eftersom hon har mycket thrusterkraft med en 295 kW-thruster vardera i fören och aktern.

– Många av våra arbetsuppgifter går att utföra med klassisk manuell manövrering, men DP-systemet gör att precisionen blir bättre. DP-systemet blir heller inte trött. Nautikern blir trött om denne ska precisionsnavigera hela vakten. Systemet har inneburit ett otroligt lyft för oss, speciellt på ROV-sidan, säger Svante Johansson som själv är DP-utbildad i Norge och fortsätter:

– När man håller på med undervattenspositionering och kör ROV vill man ha den här ”follow sub”-funktionen. Officer on watch får då acceptera att båten bara följer efter och bara ingripa om det är fara för sjösäkerheten.

Mycket utrustning på däck

Franklin och andra Survey- ROV-fartyg har av förklarliga skäl mycket utrustning på däck som man inte ser på andra servicefartyg för offshoreindustrin. LARS-systemet, till exempel, tar en del plats.

– När man ska utföra ett ROV-uppdrag så har man traditionellt ett Launch and Recovery System. Det står antingen på däck som på Franklin eller inne i en hangar, en ROV-hangar. Då har man en vinsch som har constant tension och ofta ett TMS, ett garage, som man skickar ner, säger Svante Johansson och fortsätter:

– När man har kommit ner till rätt djup ovanför botten ”simmar” ROV:n ur sitt garage, något förenklat. När uppdraget är klart backar ROV:n in i garaget igen och stängs av. Sen tas den hem. En annan variant är att ”simma” ut med ROV:n från fartygssidan och dyka. Men då följer en sladdrande orm efter, förr eller senare får man in den i propellrarna. Att köra med TMS är det säkraste och mest professionella sättet att köra ROV på.

– Sen har vi andra vinschar. Den blå däruppe, säger Svante Johansson och pekar, används för olika farkoster som man sjösätter över aktern och gör framfart med båten. Vissa följer med vattenströmmen andra har små roder på sig.