Fotograf: Lighthouse

Kategori: Forskning | Miljö

Framtidstro på hållbar sjöfart

Vad ska de 150 miljonerna användas till? Det var frågan på Lighthouses seminarium om branschprogrammet Hållbar Sjöfart.

Trafikverkets branschprogram Hållbar Sjöfart löper över de närmsta tio åren under ledning av Lighthouse. De 150 miljonerna som skjutits till kommer både från statskassan och näringen. Seminariet Hållbar sjöfart för 150 miljoner! markerade sjösättningen av programmet. Som grund för vidare diskussioner om vad programmets resurser ska användas till gav inbjudna branschrepresentanter sina spaningar om framtiden.

Nya bränslen

Christian Grusell från DNV GL konstaterade att transportmängderna kommer att öka med 50 procent fram till 2030 samtidigt som sjöfarten ska minska koldioxidutsläppen med 50 procent fram till 2050. Grusell tror att nya bränslen kommer att stå för det största bidraget till minskningen av utsläppen.

Vad gäller automatiserade och självkörande fartyg trodde talarna i sina spaningar inte på att de blir verklighet i någon större skala under överskådlig tid, även om de kan ha en roll i kustnära fart, likt den som Yara Birkeland utvecklas för. 

Besättningen liten kostnad

Talaren Mikael Lindmark från Seko Sjöfolk tror inte på självkörande fartyg i stor skala bland annat på grund av att besättningen står för en så liten del av den totala kostnaden för sjötransport.

Erik Froste på Färjerederiet talade om rederiets pågående försök med optimering av driften med automatisering av ”gas och broms” på färjorna, vilket har potential att ge betydande energibesparing. Han efterfrågade mer samarbete kring sådana eller andra projekt.

Framtidstro

Stenas teknikdirektör Harry Robertson, som är Lighthouses styrelseordförande, talade om den starka framtidstron han observerade på seminariet och att han vill att branschens aktörer ska hjälpas åt att öka sjöfartens synlighet.

Läs en längre sammanfattning av seminariet på Lighthouses hemsida, där man också kan se en webbsändning av seminariet i sin helhet.