Viking Lines Amorella under avgång från Stockholm.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Passagerarsjöfart

Fortsatt tapp för Viking Line

Viking Line redovisar en minskad omsättning med 67,2 procent för koncernen första kvartalet 2021, jämfört med samma tid förra året. Osäkerheten kring pandemin gör att bolaget inte gör någon prognos för resten av året.

Verksamheten för Viking Line har under det första kvartalet i år präglats av låga passagerarvolymer och därmed fortsatt kostnadsnedskärning och anpassning till de rådande restriktionerna. Det säger Viking Lines vd Jan Hanses i en kommentar till den kvartalsrapport som bolaget släppte i dag, fredag.

I siffror ser utvecklingen för koncernen ut som följer (första kvartalet 2020 inom parentes):

  • Omsättningen uppgick till 24,6 Meur (75,0 Meur). 
  • Övriga rörelseintäkter var 10,3 Meur (1,2 Meur). 
  • Rörelseresultatet uppgick till -7,7 Meur (-21,5 Meur). 
  • Finansnettot blev -1,3 Meur (-1,9 Meur). 
  • Resultat före skatter uppgick till -8,9 Meur (-23,4 Meur). 
  • Resultatet efter skatter var -7,2 Meur (-18,7 Meur). 

På grund av osäkerheten kring myndighetskrav, stöd, vaccineringsprogrammens effekter och marknadens efterfrågan etcetera framöver ger inte Viking Line någon resultatprognos för 2021. 

Fyra fartyg

I ett pressmeddelande säger Jan Hanses att pandemin satt sin prägel på kvartalet och att fokus har varit på bolagets trafikplikt samt kostnadsuppföljning. Trafiken har upprätthållits med fyra fartyg på linjerna mellan Åland och Sverige samt mellan Åbo och Stockholm, med anlöp av Åland samt på Helsingfors–Tallinn-linjen. 

– Det första kvartalet är normalt det svagaste under koncernens verksamhetsår på grund av en normal efterfrågevariation. Den finska regeringen införde strängare reserestriktioner den 22 januari 2021 och samtidigt en lockdown av bland annat restaurangverksamheten. Detta hade naturligtvis en negativ effekt på reseefterfrågan och koncernen tvingades som en följd av detta skära ned på serviceutbudet och bemanningen ombord. Samtidigt överenskom passagerarrederierna i Finland med Traficom och THL om att rederierna förutsätter negativt Covidtest av resenärer till Finland. Viking Line deltog i denna överenskommelse, säger Jan Hanses i pressmeddelandet.

Effektiva åtgärder

Enligt honom har bolagets åtgärder varit förhållandevis effektiva och resultatet för kvartal 1 år 2021 blev en klart mindre förlust än kvartal 1 år 2020. 

– Frågor kring passagerarnas trygghet har fortsatt varit i fokus under kvartalet. Resenärernas och personalens säkerhet är högsta prioritet hos Viking Line, så också under rådande pandemi, säger Jan Hanses vidare.