Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Fartygsutrustning | Miljö | Passagerarsjöfart

Fler Wärtsilä-skrubbrar till Color Line

Color Line beställer skrubberanläggningar från Wärtsilä för installation på sina fartyg SuperSpeed 1, Color Magic och Color Fantasy.

Vart och ett av fartygen utrustas med fyra skrubbrar till huvudmaskinerna. Med denna order följer Color Line upp sin tidigare beställning på en motsvarande anläggning till SuperSpeed 2.

Skrubberanläggningarna levereras av Wärtsilä och fungerar enligt principen open loop. Wärtsilä kommer också att utföra basic- och detaljplanering samt övervaka installationen av anläggningarna.

En stor del av flottan

Med denna order har Color Line beställt skrubberanläggningar till alla sina nyare färjor. De snabbgående ropax-färjorna SuperSpeed 1 och SuperSped 2 går i trafik mellan Jylland och södra Norge, medan kryssningsfärjorna Color Fantasy och Color Magic är insatta på linjen Oslo–Kiel. Samtliga av dessa fartyg är byggda i Finland.

Förutom dessa fartyg har Color Line de mindre och äldre färjorna Bohus och Color Viking i trafik på linjen Strömstad–Sandefjord. Rederiet har tidigare meddelat att färjorna på denna linje kommer att använda dieselolja som bränsle efter 2015.

Renar med havsvatten

Open loop innebär att havsvatten renar avgaserna från svavel. Wärtsilä uppger att avgaserna besprutas med havsvatten i tre olika skeden där svaveloxiderna reagerar med vattnet och bildar svavelsyra. Det behövs inga kemikalier i processen, eftersom den naturliga salthalten i vattnet neutraliserar syran.

Enligt Wärtsilä behandlas tvättvattnet och övervakas när det kommer in och går ut för att säkra att det uppfyller alla tillämpningsbara kriterier för att få släppas ut i havet utan risk för att skada miljön.

Wärtsilä meddelar att företaget nu har i order eller har redan installerat skrubberanläggningar till 36 fartyg. Detta innebär totalt 75 skrubberenheter, framgår det av ett pressmeddelande. 

 

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.