Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Miljö | Fartygsutrustning | RoRo

Finnlines går in för skrubbrar

Finnlines Oyj installerar skrubbrar på merparten av sina fartyg för att klara de nya svavelreglerna efter 2015.

De flesta av Finnlines fartyg kommer att utrustas med skrubber. De första installationerna ska vara slutförda i slutet av 2014 och resten i början av 2015. Rederiet meddelar att man har tecknat kontrakt med två stora leverantörer.

Vidare kommer Star-klassens ropax-fartyg att få nya propellerblad under 2014 för att reducera effektbehovet och därmed minska bunkerkonsumtionen. 

Investeringarna uppgår till totalt EUR 50 miljoner. Finnlines var ett av de rederier som beviljades stöd för installation av miljöutrustning av kommunikationsministeriet i Finland. Totalt har staten beviljat EUR 20,3 miljoner i stöd för miljöinvesteringar i redan existerande fartyg. 

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.