Det nödställda fartyget sett från Sjöfartsverkets SAR-helikopter.

Fotograf: Sjöfartsverket

Kategori: Olycka

Fartyg utanför Gotland larmade efter slagsida

På grund av hårt väder fick lastfartyget Tollund slagsida under måndagskvällen och skickade ut ett Mayday-anrop. 

Det var klockan 21.19 under måndagskvällen som Sjöfartsverkets Sjö- och flygräddningscentral, JRCC, fick in larmet över VHF på kanal 16. 

– Vid det första anropet kunde vi inte höra vad de sa för att kopplingen var väldigt svag. Men andra fartyg i området kunde plocka upp att de larmade om lutande slagsida, säger Lina Buursta, biträdande räddningsledare vid Sjöfartsverket till Aftonbladet.

Hade förskjutning i lasten

Totalt fanns sju personer ombord på det 90 meter långa fartyget som befann sig 30 sjömil ost om Gotland. Väderläget var svårt på grund av vind och kyla.  Bakgrunden till larmet var att fartyget fått förskjutning i däckslasten som bestod av timmer. Fartyget hade svår slagsida, vilket gjorde att alla sjöräddningsstationer på Gotland larmades ut samt SAR-helikopter och Kustbevakningsflyget. JRCC gick ut med ett Mayday-relay på VHF för att göra fler fartyg i området uppmärksamma på nödläget. Kontakt etablerades också med räddningscentralerna i Lettland och Litauen som stod redo att bistå. Polen bidrog med information om fartyget och besättningen.

Lasten trillade av

Runt klockan 21.50 rapporterade haveristen att delar av lasten fallit överbord, vilket hade medfört bättre manöverförmåga och att slagsidan var avhjälpt. Eftersom SAR-helikoptern då nästan var framme fortsatte den för att kontrollera situationen innan JRCC kunde konstatera att nödsituationen var över.

– Det här hade kunnat sluta riktigt illa. Det har varit dåligt väder ute till havs. Ytterligare två fartyg har larmat om liknande situationer, säger Lina Buursta till Aftonbladet.

Sweden Traffic har gått ut med en navigationsvarning i området på grund av det drivande timret.