Fotograf: Kustbevakningen

Kategori: Haveri | Olycka

Fartyg på grund i Ångermanälven

Ett 130 meter långt lastfartyg från Nederländerna fick under torsdagsmorgonen maskinproblem och gick på grund vid Sandö i Ångermanälven. Kustbevakningen är på plats och arbetar med att minimera riskerna för att olja ska läcka ut i vattnet.

Det var lastfartyget Koningsborg, registrerat i Nederländerna och som var lastat med timmer, som på torsdagsmorgonen drev upp på en sandbank vid Ångermanälven utanför Sandö. Enligt Kustbevakningen har fartyget oljetankarna i aktern vilket minskar risken för utsläpp.

Inga misstankar om brott

– Men vi vet med oss att grundstötta lastfartyg ofta är komplicerade historier och det finns många faktorer som påverkar utgången, säger Roger Gebauer som leder Kustbevakningens räddningsaktion i ett uttalande på myndighetens hemsida.

Några misstankar om brott finns inte i nuläget. Fartyget hade en lots ombord när det enligt Kustbevakningen drabbades av en så kallad ”blackout” med strömbortfall och förlorade manöverförmågan.

Ingen person ska vara skadad.

Kustbevakningens roll är nu att övervaka situationen och vidta åtgärder för att minska risken för ett oljeutsläpp.

Bärgningsplan ska tas fram

– Vi använder oss av både flygplan och sjögående enheter för att skapa en helhetsbild. Skulle olja komma ut i vattnet har vi utrustning som både kan valla in oljan och ta upp den.

– Alla inblandande är måna om att få loss fartyget så snabbt och säkert som möjligt. En bärgningsplan måste först tas fram av rederiet och godkännas av oss och Transportstyrelsen innan det blir aktuellt med en lossdragning, säger Roger Gebauer.