Färjepassagerarnas intresse för resor över Östersjön har enligt Stockholms Hamnar tagit fart igen.

Fotograf: Stockholms Hamnar/Per-Erik Adamsson

Kategori: Hamn/Logistik

Färre fartyg via Stockholms Hamnar

Förra året passerade färre fartyg genom Stockholms Hamnars hamnar men däremot ökade beläggningen av passagerare ombord.

Läget i Sveriges hamnar avspeglar i hög grad landets och byggindustrins välmående. Stockholmsregionen, som utgör Sveriges främsta importmarknad och konsumtionsområde, har påverkats av den rådande lågkonjunkturen, skriver Stockholms Hamnar i ett pressmeddelande.

Godsvolymerna genom Stockholms Hamnars hamnar höll sig stabila under pandemin, men har minskat sedan 2022 till följd av den avtagande konjunkturen och minskade efterfrågan på importvaror. Det gäller speciellt byggsektorn, eftersom en betydande del av importen från Baltikum och Polen består av byggmaterial. Den totala godsmängden i Stockholms Hamnar landade på 7,4 miljoner ton 2023 jämfört med 8,8 miljoner ton under 2022.

Färre färjor i drift

Färjepassagerarnas intresse för resor över Östersjön har tagit fart igen. Beläggningen ombord på fartygen har ökat under 2023 medan antalet fartyg i drift har varit färre, vilket gör att det totala antalet passagerare minskar under 2023. Viking Line slutade trafikera Kapellskärs hamn i början av året och Tallink Silja har ett fartyg mindre i trafik från Stockholm. Det totala antalet färjepassagerare landade på 6,9 miljoner under 2023 jämfört med 7,4 miljoner året innan.

– Vår största roro-kund fortsätter att expandera och satsa på Kapellskärs hamn och Östersjön, vilket är väldigt positivt. Två nya fartyg på sträckan Kapellskär–Nådendal innebär en betydande kapacitetsökning, både vad gäller passagerare och längdmeter gods, säger Magdalena Bosson, vd Stockholms Hamn i pressmeddelandet.

Fler kryssningspassagerare

Det var i september 2023 som Stockholms Hamnar välkomnade det första av Finnlines två nya fartyg på sträckan Kapellskär-Nådendal. Det andra fartyget sätts i trafik nu i februari och ger en betydande kapacitetsökning. Även det nystartade bolaget Gotland Alandia Cruises sätter fartyget Birka Gotland i trafik under 2024 och erbjuder då kryssningar från Stockholm till flera olika destinationer i Östersjön. 

Trots färre kryssningsanlöp under 2023 ökade antalet kryssningspassagerare. Hamnarna i Stockholm och Nynäshamn välkomnade totalt 128 kryssningsfartyg, med 256.000 passagerare ombord – en ökning med 9.000. Nästan samtliga fartyg hade full beläggning under året, i kontrast till 2022.