Fotograf: Norden/Jon Norddah

Kategori: Ekonomi | Fartygsaffärer | Tank

Fall framåt för danska Norden

Dampskibsselskabet Norden redovisar en förlust på USD 31 miljoner före skatt för första halvåret i år, att jämföras med en förlust före skatt på USD 285 miljoner för motsvarande period förra året, ett resultat som kraftigt tyngdes av stora nedskrivningar av fartygsvärden.

Omsättningen sjönk marginellt till USD 1.024 miljoner och rederiet håller kvar prognosen på ett rörelseresultat på USD 15-45 miljoner för helåret.

Det danska rederiet fortsätter på den inslagna vägen och utnyttjar låga fartygsvärden för att bygga upp sin flotta. Målet på tanksidan är 25 ägda fartyg och man har nu 17 helägda fartyg i drift samt sju nybyggen på gång.

Beställer fem

På torrlastsidan har man under första halvåret beställt fem nybyggen samt skrivit fyra charteravtal med köpoptioner. Efter perioden har ytterligare tre charteravtal ingåtts.

Man är också i full färd med att köpa tillbaka aktier. Totalt rör det sig om DKK 170 miljoner av vilket DKK 66 miljoner är realiserat. Nu har man annonserat om en tredje uppköpsfas på totalt DKK 50 miljoner.