Fotograf: Arkivbild: Adam Bergman

Kategori: Miljö | Juridik | Regelverk

Få bryter mot SECA

Efter åtta månader med SECA-direktivet har Transportstyrelsen genomfört över 300 kontroller – 10 av dem utreds nu vidare.

Sedan SECA-direktivet infördes har Transportstyrelsen utökat sina kontroller av fartyg i svenska vatten. Fram till idag har cirka 300 oljeprover tagits. 3,5 procent av dem har visat på misstänkta överträdelser. Dessa har därför skickats vidare till utredning om åtalsanmälan.

– Siffrorna från Sverige överensstämmer ungefär med hur det ser ut inom EU som helhet, säger Ingrid Cherfils, sjö- och luftfartsdirektör på Transportstyrelsen.

Fortsatta kontroller

De misstänkta överträdelserna har gjorts både av fartyg som enbart går inom SECA-området och av fartyg som bara är på tillfälliga besök.

Ännu finns inget väl utformat sanktionssystem på plats för att bötfälla överträdelser. Men enligt Anna Petersson, chef för sektionen för miljö på Transportstyrelsens sjö- och luftfartsavdelning, är ett sådant på plats inom kort.

Fortsatt intensiv övervakning

– Regeringskansliet arbetar med detta nu och vi har fått besked om att det snart kommer kunna vara på plats, säger hon till Sjöfartstidningen.

Transportstyrelsen kommer fortsatt hålla en hög intensitet i antalet kontroller. Och under hösten införs nya tillsynsmetoder. Bland annat har myndigheten upphandlat ett handhållet mätinstrument för att inspektörerna snabbare ska kunna avgöra om fartygen har fel bränsle i tankarna.

”Sniffer”

– Vi kommer även att fortsätta att samarbeta med bland annat Chalmers gällande möjligheterna att använda mer avancerade tillsynsmetoder, säger Ingrid Cherfils.

Chalmers har idag en landbaserad mätstation utanför Göteborgs hamn som kan ”sniffa” till sig avgaserna från fartygen.

Kommentarer

  • Ingvar Bergman

    Ett ganska så väntat resultat, då vågar jag påstå att endast ca 10/15 procent är fartyg som kommer ’uteifrån’ dvs utanför SECA. Däremot tycker jag att sanktionerna mot ett fartyg i ständig SECA trafik , som bryter mot bestämmelserna, skall bedömas hårdare än ett fartyg som varit på gång mot Nordeuropa ’för order’ plötsligt får en last från någon östersjöhamn och inte har möjlighet att bunkra SECA-bunkers för att man kanske inte har en ren bunkertank ombord.

Artikeln är stängd för fler kommentarer